Warsztaty naukowe pt. „Nowe wyzwania dla gospodarki nawozowej”

Warsztaty naukowe pt. „Nowe wyzwania dla gospodarki nawozowej”

W dniu 3 września 2020 r. w Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu odbyły się warsztaty naukowe pt. „Nowe wyzwania dla gospodarki nawozowej”

Warsztaty organizowane w ramach zadania 2.2 Programu Wieloletniego IUNG-PIB „Wspieranie gospodarki nawozowej w Polsce i ocena jej skutków środowiskowych oraz doskonalenie systemów doradztwa nawozowego z uwzględnieniem stosowania produktów pofermentacyjnych z biogazowni”. Uczestnikami warsztatów byli doradcy rolniczy oraz producenci rolni.

Otwarcia warsztatów dokonali – zastępca Dyrektora IUNG-PIB ds. naukowych w zakresie badań środowiskowych – prof. dr hab. Mariusz Matyka oraz Dyrektor CDRw Brwinowie Oddział w Radomiu dr Henryk Skórnicki, który podkreślił znaczenie współpracy z IUNG-PIB w zakresie wdrażania wyników badań naukowych do praktyki rolniczej. Tematyka warsztatów dotyczyła wybranych zagadnień z zakresu gospodarki nawozowej w świetle obowiązujących oraz zmieniających się przepisów prawnychi wymogów środowiskowych.

Wygłoszono następujące referaty:

– Rynek środków wapnujących w Polsce – dr Piotr Ochal

– Produkcyjne i środowiskowe skutki wieloletniego niezrównoważonego nawożenia azotem i fosforem – dr Agnieszka Rutkowska

– Rozproszenie azotu i fosforu z produkcji rolniczej do wód gruntowych i powierzchniowych – dr Piotr Skowron

– Materia organiczna ważnym elementem żyzności gleb – dr hab. Dorota Pikuła

– Zarządzanie nawozami naturalnymi w gospodarstwie w świetle aktualnie obowiązującychaktów prawnych – dr Damian Wach.

– Internetowy system informacji o nawozach IUNG-PIB – dr Ryszard Winiarski

Podczas warsztatów podkreślono fundamentalne znaczenie wapnowania jako zabiegu o charakterze produkcyjnym i środowiskowym oraz zaprezentowano asortyment dostępnych na rynku środków wapnujących. Wskazano, że ważnym problemem w rolnictwie polskim jest niezrównoważone nawożenie fosforem, który stosowany jest w nadmiarze i może stanowić zagrożenie dla jakości wód. Uczestnicy spotkania mogli zapoznać się z analizą i interpretacją wieloletnich wyników badań dynamiki pierwiastków biogenicznych w polskim rolnictwie, a także aktywnością Instytutu w obszarze wsparcia Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w działaniach na forum międzynarodowym w Komisji Helsińskiej oraz grupie roboczej HELCOM Agri. Wskazano również na konieczność ewaluacji istniejącego systemu monitoringu o regularną ocenę zawartości fosforu w glebach, w formach ulegających stosunkowo szybkiej migracji do wód gruntowych i powierzchniowych, a kluczowy w tym obszarze jest wybór odpowiedniej metodyki badań i jej implementacja na poziomie całego kraju. Podczas warsztatów dyskutowano również nad pogłębiającym się problemem deficytu obornika – nawozu charakteryzującego się wysokim wskaźnikiem stopnia humifikacji oraz braku lub niedostatecznej ilość danych dotyczących zawartości i dynamiki tworzenia/rozkładu materii organicznej na poziomie gospodarstw rolnych. Omówiono zmiany w aktach prawnych odnoszące się do prawidłowego stosowania nawozów naturalnych. Wskazano również jakie potencjalne skutki dla rolnictwa może nieść rekomendowane przez HELCOM wprowadzenie limitu dawki 25 kg P/ha/rok, pochodzącego z nawozów naturalnych. Uczestnicy mieli również możliwość zapoznania się z zasadami korzystania z internetowego systemu informacji o nawozach i środkach wspomagających uprawę roślin, opracowanego w ramach zadania 2.2 PW, dostępnego w formie wyszukiwarki na stronie internetowej IUNG-PIB.

Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy
Skip to content