Informacja o stanie upraw w Rolniczych Zakładach Doświadczalnych IUNG-PIB

Informacja o stanie upraw za miesiąc lipiec w Rolniczych Zakładach Doświadczalnych IUNG-PIB

13.08.20 Pomimo niewielkiego opóźnienia w początkowej fazie sezonu wegetacyjnego żniwa są obecnie zaawansowane we wszystkich RZD. W niektórych RZD, szczególnie na słabszych glebach, zbiory zbóż są już zakończone.

RZD Baborówko tegoroczne żniwa rozpoczął o tydzień później niż w ostatnich dwóch latach. W trzeciej dekadzie lipca zebrano rzepak ozimy oraz jęczmień jary. Na części pól zebrana została także pszenica ozima, której plony w tym roku są zadowalające mimo znacznego niedoboru opadów. Deficyt wody w glebie uwidocznił się na polach z kukurydzą „skręcaniem” i zasychaniem liści. Od początku roku do końca lipca zarejestrowano około 250 mm opadów deszczu.

RZD Błonie-Topola rozpoczęło żniwa 25 lipca b.r. Warunki pogodowe były sprzyjające i pszenicę ozimą udało się zebrać w ciągu 7 dni. Średni plon pszenicy ozimej wyniósł 7,3 t/ha, co jest bardzo dobrym wynikiem. Do zebrania została pszenica jara (10 ha), która nie osiągnęła jeszcze pełnej dojrzałości.

RZD Borusowa tegoroczne żniwa rozpoczęło 23 lipca b.r. W pierwszej kolejności został zebrany rzepak ozimy z powierzchni 39,7 ha, a plon był bardzo dobry i wyniósł średnio 3,6 t/ha. Następnie po przezbrojeniu kombajnu rozpoczęto zbiór zboża. Został już zebrany jęczmień jary, którego średni plon wynosi 5,3 t/ha. Obecnie zbierana jest pszenica ozima, której okres zbioru uzależniony będzie od przebiegu pogody.

RZD Grabów miesiąc lipiec nie był tak obfity w opady deszczu jak maj i czerwiec. Średni opad 38,3 mm nie stanowi nawet połowy normy dla tego miesiąca (85,0 mm). Mniejsze opady wpłynęły niekorzystnie szczególnie na ziemniaki i kukurydzę, które zaczęły już podsychać. Natomiast w zbożach i rzepaku nastąpiło przyspieszenie dojrzewania i zasychanie roślin. Żniwa rozpoczęły się 25 lipca, a ziarno w tym czasie miało dość niską wilgotność 9 do11%. W RZD w pierwszej kolejności przystąpiono do zbioru pszenicy ozimej. Wstępne plony na polach produkcyjnych można oszacować na poziomie 7–8 t/ha. Plon ten jest zaskakująco wysoki biorąc pod uwagę wiosenną suszę i redukcję pędów kłosonośnych. Występujące intensywne opady w maju a zwłaszcza w czerwcu sprawiły, że rośliny wytworzyły dłuższy kłos z większą liczbą ziaren w kłosie a ziarno ma znacznie wyższą MTZ.

RZD Kępa-Puławy jest zaawansowany w przebiegu żniw i zboża są zbierane bez większych problemów. Pogoda sprawia, że ziarno zbóż ma wilgotność pozwalającą na magazynowanie ich bez potrzeby dosuszania. Przy dobrej i stabilnej pogodzie żniwa zostaną szybko zakończone. Ponadto rozpoczyna się zbiór słomy i siana na potrzeby hodowli bydła. Sytuacja w sadzie i chmielu jest mniej optymistyczna z powodu długotrwałej utrzymującej się wilgoci i braku możliwości prawidłowej i terminowej ochrony.

RZD Werbkowice rozpoczęło żniwa na początku sierpnia. Zbiór mieszanki zbożowo strączkowej zakończono uzyskując plon 4,1 t/ha. W miarę utrzymującej się słonecznej pogody nastąpi zbiór pszenicy jarej. Przystąpiono do zbioru słomy z przeznaczeniem dla hodowli bydła. RZD rocznie zużywa ok. 4 tyś. bel słomy. Stan plantacji roślin buraka cukrowego jest bardzo dobry, a obecnie wykonywane są zabiegi fungicydowe na chwościka według zaleceń inspektorów z KSC Oddział Werbkowice (w ostatnim czasie nastąpiła duża presja porażenia chwościkiem). Plantacja lnu znajduje się w fazie dojrzewania, natomiast kukurydza rozwija się prawidłowo i rozpoczęła fazę kwitnienia. W produkcji zwierzęcej obecnie prowadzony jest wypas krów na pastwiskach.

RZD w Wielichowie – w dalszym ciągu są bardzo widoczne skutki pogłębiającej się suszy z lat poprzednich. Pomimo opadów w końcu maja oraz w czerwcu rośliny zbożowe nie były w stanie zregenerować prawidłowej struktury i architektury łanu. Ujemne skutki miały też wiosenne przymrozki co przełożyło się na niskie plony. W miesiącu lipcu dokonano zbioru większości zbóż. Ponadto wykonano dolistne dokarmianie buraków cukrowych oraz zabiegi fungicydowe. W burakach cukrowych usunięto ręcznie występujące chwasty.

RZD w Wierzbnie zakończyło żniwa na początku sierpnia, które w tym roku ze względu na warunki pogodowe rozpoczęły się z około tygodniowym opóźnieniem. Średnie plony zbóż wynosiły odpowiednio: owies 3,3 t/ha, żyto populacyjne 3,3 t/ha i pszenżyto ozime 3,6 t/ha. Są to plony na poziomie średniej z ostatnich lat w tym gospodarstwie. Ponadto należy podkreślić że na najsłabszych glebach były widoczne skutki zeszłorocznej jesiennej suszy, która znacząco ograniczyła krzewienie. Plony pszenżyta, które średnio plonuje na poziomie 4,3 t/ha, zostały obniżone również w efekcie zeszłorocznej jesiennej suszy. Plon owsa jest wyższy od uzyskanych w ostatnich dwóch latach. Kukurydza obecne rośnie i rozwija się bardzo dobrze dzięki sprzyjającym warunkom pogodowym co pozwala na dobre rokowania względem plonowania.

RZD Żelisławki żniwa rozpoczęły 27 lipca. Jako pierwszy rozpoczęto zbiór rzepaku ozimego. Po skoszeniu 2/3 pola jego zbiór został przerwany z powodu braku pełnej dojrzałości na całym areale. Po „przezbrojeniu” kombajnu od 31.07.2020 roku są zbierane zboża. Prognozy plonów jak do tej pory są zadawalające.

RZD „JASTKÓW” Spółka z o.o. – przebieg pogody w lipcu cechowały dość wysokie temperatury. Chmiel rozwijał się bardzo ładnie, jedynie plantacje uszkodzone podczas czerwcowego gradobicia były wyraźnie gorsze pod względem kondycji roślin. Pod koniec lipca odmiany aromatyczne kwitły i zawiązywały pierwsze malutkie szyszki. Wstępnie oceniono, że plony powinny być zadawalające. Trwają obecnie przeglądy maszyn, suszarni oraz montaż prasy do chmielu. Jest to etap przygotowania do zbioru chmielu, który jest najbardziej pracochłonnym okresem w ciągu całego roku. Na plantacjach innowacyjnych (uprawianych w ramach projektu realizowanego w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój) uruchomiony został system nawadniania kroplowego podający roślinom chmielu ściśle określoną ilość wody. Pszenica i pszenżyto powoli dojrzewają i są przygotowania do rozpoczęcia żniw. Zboża dość dobrym stanem, jednak ziarno w kłosach ze względu na przebieg pogody jest na ogół drobne.

Według pozyskanych informacji można stwierdzić, że zbiory rzepaku i zbóż w RZD znajdują się obecnie w fazie ukończenia. Jednocześnie należy podkreślić, że zasiewy kukurydzy i buraków cukrowych, które najbardziej ucierpiały z powodu wiosennej suszy nadrabiają swoje zaległości rozwojowe co co pozwala na dobre rokowania względem plonowania.

Materiał przygotowany przez: Dyrektorów RZD IUNG-PIB oraz dr. Mariusza Zarychtę

Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy

{slimbox

images/stories/zdjecia/2020/rzd-za-lipiec1.jpg,images/stories/zdjecia/2020/rzd-za-lipiec1m.jpg,Burak cukrowy;

images/stories/zdjecia/2020/rzd-za-lipiec2.jpg,images/stories/zdjecia/2020/rzd-za-lipiec2m.jpg,Chmiel 2;

images/stories/zdjecia/2020/rzd-za-lipiec3.jpg,images/stories/zdjecia/2020/rzd-za-lipiec3m.jpg,Chmiel;

images/stories/zdjecia/2020/rzd-za-lipiec4.jpg,images/stories/zdjecia/2020/rzd-za-lipiec4m.jpg,Jabłoń;

images/stories/zdjecia/2020/rzd-za-lipiec5.jpg,images/stories/zdjecia/2020/rzd-za-lipiec5m.jpg,Jęczmień;

images/stories/zdjecia/2020/rzd-za-lipiec6.jpg,images/stories/zdjecia/2020/rzd-za-lipiec6m.jpg,Kukurydza 2;

images/stories/zdjecia/2020/rzd-za-lipiec7.jpg,images/stories/zdjecia/2020/rzd-za-lipiec7m.jpg,Kukurydza;

images/stories/zdjecia/2020/rzd-za-lipiec8.jpg,images/stories/zdjecia/2020/rzd-za-lipiec8m.jpg,Len;

images/stories/zdjecia/2020/rzd-za-lipiec9.jpg,images/stories/zdjecia/2020/rzd-za-lipiec9m.jpg,Owies;

images/stories/zdjecia/2020/rzd-za-lipiec10.jpg,images/stories/zdjecia/2020/rzd-za-lipiec10m.jpg,Pszenica ozima;

images/stories/zdjecia/2020/rzd-za-lipiec11.jpg,images/stories/zdjecia/2020/rzd-za-lipiec11m.jpg,Pszenica ozima;

images/stories/zdjecia/2020/rzd-za-lipiec12.jpg,images/stories/zdjecia/2020/rzd-za-lipiec12m.jpg,Pszenżyto;

images/stories/zdjecia/2020/rzd-za-lipiec13.jpg,images/stories/zdjecia/2020/rzd-za-lipiec13m.jpg,Uprawa po żniwach;

images/stories/zdjecia/2020/rzd-za-lipiec14.jpg,images/stories/zdjecia/2020/rzd-za-lipiec14m.jpg,Zbiór jęczmienia;

images/stories/zdjecia/2020/rzd-za-lipiec15.jpg,images/stories/zdjecia/2020/rzd-za-lipiec15m.jpg,Zbiór doświadczeń

}

Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy
Skip to content