Konferencja "Wpływ WPR na polskie rolnictwo"

Konferencja „Wpływ WPR na polskie rolnictwo”

4.08.20 W dniu 4 sierpnia 2020 roku w Boguchwale odbyła się konferencja pt. „Wpływ WPR na polskie rolnictwo”. Konferencja była współorganizowana przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach wraz z Podkarpackim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Boguchwale.

Spotkanie było zrealizowane w ramach zadania 1.8 programu wieloletniego IUNG-PIB, pt. „Analiza i ocena wpływu działań WPR na środowisko oraz strukturę, poziom, koncentrację i konkurencyjność produkcji rolniczej, z uwzględnieniem zróżnicowania regionalnego rolnictwa i specyfiki różnych grup gospodarstw rolnych”. Konferencję otworzył Dyrektor PODR w Boguchwale, mgr inż. Robert Pieszczoch. Sesja referatowa była prowadzona przez prof. dr hab. Mariusza Matykę.

Tematyka konferencji była związana z nową strategią Unii Europejskiej dotyczą finansowania Wspólnej Polityki Rolnej w ramach „Nowego Zielonego Ładu”. Zwrócono uwagę na potrzebę zwiększenia adaptacji gospodarstw do zmian klimatycznych i potrzebę lepszej realizacji celów WPR poprzez regionalizację produkcji rolniczej, stosowanie innowacji uprawowych a także dywersyfikację produkcji rolniczej. Często podejmowanym tematem była różnorodność biologiczna, jej zachowanie, zwiększanie oraz wykorzystanie usług ekosystemowych. W referatach odwoływano się no aktualnych dokumentów Komisji Europejskiej takich jak strategia „Od pola do stołu” i „Unijna strategia na rzecz bioróżnorodności 2030”. Wygłoszono następujące referaty:

  • Efekty środowiskowe WPR w kontekście Nowego Zielonego Ładu, prof. dr hab. Mariusz Matyka;
  • Możliwości kształtowania konkurencyjności rolnictwa w regionach, prof. dr hab. Stanisław Krasowicz;
  • Uproszenia w uprawie roli jako odpowiedź na wyzwania klimatyczne, dr hab. Janusz Smagacz prof IUNG;
  • Bioróżnorodność struktury zasiewów gospodarstw rodzinnych o różnych kierunkach produkcji w aspekcie wymogów WPR, dr Andrzej Madej;
  • Rozwój produkcji rolniczej w aspekcie ochrony bioróżnorodności, dr Paweł Radzikowski.

Słuchaczami konferencji byli rolnicy i doradcy z województwa podkarpackiego. Konferencja została zamknięta i podsumowana przez Zastępcę Dyrektora, Panią mgr inż. Janinę Kamińską.

Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy

{slimbox

images/stories/zdjecia/2020/konf-wplyw_WPR1.jpg,images/stories/zdjecia/2020/konf-wplyw_WPR1m.jpg

;

images/stories/zdjecia/2020/konf-wplyw_WPR2.jpg,images/stories/zdjecia/2020/konf-wplyw_WPR2m.jpg

;

images/stories/zdjecia/2020/konf-wplyw_WPR3.jpg,images/stories/zdjecia/2020/konf-wplyw_WPR3m.jpg

;

images/stories/zdjecia/2020/konf-wplyw_WPR4.jpg,images/stories/zdjecia/2020/konf-wplyw_WPR4m.jpg

;

images/stories/zdjecia/2020/konf-wplyw_WPR5.jpg,images/stories/zdjecia/2020/konf-wplyw_WPR5m.jpg

;

images/stories/zdjecia/2020/konf-wplyw_WPR6.jpg,images/stories/zdjecia/2020/konf-wplyw_WPR6m.jpg

;

images/stories/zdjecia/2020/konf-wplyw_WPR7.jpg,images/stories/zdjecia/2020/konf-wplyw_WPR7m.jpg

;

images/stories/zdjecia/2020/konf-wplyw_WPR8.jpg,images/stories/zdjecia/2020/konf-wplyw_WPR8m.jpg

;

images/stories/zdjecia/2020/konf-wplyw_WPR9.jpg,images/stories/zdjecia/2020/konf-wplyw_WPR9m.jpg

;

images/stories/zdjecia/2020/konf-wplyw_WPR10.jpg,images/stories/zdjecia/2020/konf-wplyw_WPR10m.jpg

;

images/stories/zdjecia/2020/konf-wplyw_WPR11.jpg,images/stories/zdjecia/2020/konf-wplyw_WPR11m.jpg

;

images/stories/zdjecia/2020/konf-wplyw_WPR12.jpg,images/stories/zdjecia/2020/konf-wplyw_WPR12m.jpg

;

images/stories/zdjecia/2020/konf-wplyw_WPR13.jpg,images/stories/zdjecia/2020/konf-wplyw_WPR13m.jpg

}

Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy
Skip to content