Informacja o stanie upraw w Rolniczych Zakładach Doświadczalnych IUNG-PIB

Informacja za czerwiec o stanie upraw w Rolniczych Zakładach Doświadczalnych IUNG-PIB

8.07.20 Warunki pogodowe w miesiącu czerwcu w większości RZD sprzyjają uprawom wszystkich gatunków roślin. Występujące ostatnio w całym kraju opady deszczu oraz wysokie temperatury – szczególnie ciepłe noce znacząco poprawiły stan upraw na większości pól. Opierając się na informacjach Dyrektorów poszczególnych Zakładów poniżej przedstawiono zestawienie pozyskanych danych oraz dokumentacji fotograficznej.

RZD Baborówko zarejestrowało w I półroczu sumę opadów w wysokości około 200 mm co jest wartością niższą od roku ubiegłego o około 18 mm i od średniej wieloletniej o około 26 mm. W związku z tym niedobór opadów uwidocznił się jeszcze mocniej we wszystkich uprawach. Znaczący wzrost temperatur w ostatnim tygodniu czerwca w połączeniu z niedoborem opadów spowodował przyspieszone zasychanie zbóż i rzepaku oraz znacznie spowolnił tempo wzrostu kukurydzy. Niewielkie jednorazowe opady w czerwcu spowodowały również zwiększoną presję chorób grzybowych na oziminach.

RZD Błonie-Topola zalicza miesiąc czerwiec do korzystnych pod względem opadów, które rozłożyły się równomiernie w skali miesiąca. Przypadały one w najważniejszym okresie fazy rozwojowej dojrzałości mlecznej ziarniaków pszenicy ozimej. Korzystne warunki pogodowe pozytywnie wpłynęły na wzrost i rozwój buraka cukrowego i kukurydzy. Plantacja buraka zakryła już w pełni międzyrzędzia, a rośliny są zdrowe i wolne od zachwaszczenia. Kukurydza znajduje się obecnie w fazie wydłużania pędu. Na plantacji wykonano już wszystkie zabiegi oraz niezbędne nawożenie. Uprawa jest wolna od szkodników oraz chorób.

RZD Borusowa po ostatnich obfitych opadach deszczu zaobserwował wyrównany wzrost i rozwój roślin. Pola zbóż i rzepaku tworzą poprawną strukturę i architekturę łanu. Występujące ostatnio intensywne burze spowodowały częściowe wyleganie jęczmienia jarego. Zabiegi ochrony roślin zbożowych są już wykonane i brak jest istotnych symptomów występowania jakichkolwiek chorób. Buraki cukrowe wyrównały swój wzrost i rozwijają się zgodnie z fazami ich rozwoju.

RZD Grabów przekazał, że w miesiącu czerwcu opady deszczu były obfite i przekroczyły normę (70 mm) ponad 2-krotnie i wynosiły 157,8 mm. Podobnie jak w maju rozkład opadów był bardzo korzystny. Natomiast ilość deszczu punktowo w ciągu krótkiego czasu była znacznie wyższa i kilkukrotnie przekraczała 20, a nawet 40 mm opadu w ciągu doby. W okresie burz wiał silny wiatr, co wpłynęło niekorzystnie na niektóre gatunki roślin, a zwłaszcza na uprawę jęczmienia jarego i pszenżyta ozimego. Wpłynęły one również niekorzystnie na zbiór II pokosu traw na łąkach i mieszanki strączkowo – zbożowej na polu uprawnym. Znaczne zastoiska wody oraz tworzące się koleiny w czasie zbioru sianokiszonki powodowały duże trudności ze zbiorem bel. Z tego powodu lucerna wsiana w mieszankę strączkowo–zbożową w dużej części będzie wymagała podsiewu lub uprawy w czystym siewie. Duża wilgotność powietrza oraz wyższe temperatury spowodowały znaczne nasilenie chorób grzybowych w zbożach. Zastosowana ochrona fungicydowa na pszenicy ozimej w dużej mierze zabezpieczyła kłosy i liść flagowy od patogenów. Na polach gdzie zastosowano tylko jeden zabieg fungicydowy to już w okresie kłoszenia nasilenie chorób z każdym dniem było coraz większe. Pszenżyto ozime atakowały głównie takie choroby jak septoriozy liści i kłosów, brunatna plamistość liści (DTR) i fuzariozy kłosów. W jęczmieniu jarym, z kolei można było zaobserwować plamistość siatkową i pasiastość liści. Pozostałe gatunki roślin uprawnych, takie jak kukurydza, ziemniak czy rośliny bobowate w takich warunkach sprzyjających można było zaobserwować intensywny wzrost i ich rozwój.

RZD Kępa-Puławy obecnie wszystkie gospodarstwa zakładu mają problem z nadmiarem opadów deszczu. Warunki pogodowe oraz obecna wilgotność gleby nie pozwalają na wykonanie zabiegów agrotechnicznych jak również zabiegów ochrony chemicznej. Przy obecnym przebiegu pogody spodziewać się należy dużej presji chorób grzybowych na wszystkich plantacjach, a przy ograniczonych możliwościach ochrony może dojść do dużego porażenie roślin uprawnych. W uprawach które zostały dotknięte najbardziej suszą obecnie występuje bardzo duże zachwaszczenie wtórne.

RZD Werbkowice stan zbóż ozimych można określić jako dobry, gdzie rośliny znajdują się w fazie „mlecznej ziarna” kłosy wypełniają się prawidłowo, a rośliny nie redukują ilości ziarniaków w kłosie. Po obfitych opadach deszczu nasiliło się występowanie chorób liścia flagowego oraz kłosów. Stan roślin można określić jako dobry, a nawet bardzo dobry. Pszenica jara przekwitła i nalewa ziarno, a przy tak dużej wilgotności odbywa się to bez zakłóceń i prognozuje na wysoki plon. Rozwój mieszanki zbożowo-strączkowej następuje prawidłowo. Rośliny buraka cukrowego rozwijają się prawidłowo i brak jest u nich oznak chorobowych (chwościk). Monitorowane jest też wtórne zachwaszczenie ze względu na sprzyjające mu warunki pogodowe. Rośliny lnu rosną prawidłowo i obecnie znajdują się w fazie kwitnienia. Kukurydza rozwija się również prawidłowo, a w miesiącu czerwcu nastąpił szybki jej wzrost, co prognozuje dobry plon. Wypas krów na pastwiskach mimo wysokich opadów trwa nadal bez zakłóceń.

RZD w Wielichowie informuje, że w miesiącu czerwcu pomimo obfitych opadów (łącznie 52 mm) oraz ulewnego deszczu zboża, które we wcześniejszym okresie dotknęła susza nie zdołały się zregenerować. Ogólnie stan zbóż ozimych i jarych jest dość dobry. W uprawach ozimin, a szczególnie żyta i pszenicy zaobserwowano większe zróżnicowanie w kondycji roślin. Natomiast buraki cukrowe, dzięki sprzyjającym warunkom w ostatnim okresie czasu wyglądają bardzo dobrze. W uprawie gorczycy obserwuje się duże nasilenie ilości szkodników. Występujący gnatarz rzepakowiec skutecznie zwalczono opryskiem zoocydowym.

RZD Żelisławki w miesiącu czerwcu nie odnotowały niekorzystnych zjawisk pogodowych często występujących w tym rejonie. Stosunkowo duże opady deszczu (105 mm) były rozłożone równomiernie w przeciągu całego miesiąca. Stan upraw jest zadawalający i prognozuje dobre plony.

RZD „JASTKÓW” Spółka z o.o. odnotował niedobór opadów na początek roku i wczesną wiosną. Czerwcowe opady deszczu były bardzo oczekiwane, ale część z nich przebiegała w sposób gwałtowny. Dnia 7 czerwca b.r. na powierzchni 5,19 ha chmielników wystąpiło gradobicie, które mocno uszkodziło plantację. Dotknęło to odmiany Magnum, Magnat oraz niewielką plantację odmiany Marynka. W wyniku wysokiego poziomu wody pozostałe plantacje (niezniszczone przez grad) zaczęły bardzo ładnie rosnąć. Pod koniec czerwca nadmiar opadów oraz woda stojąca na plantacjach spowodowały jednak zahamowanie wzrostu roślin, blednięcie oraz pogorszenie ich kondycji. Z trudem i w ograniczeniu wykonywane są zabiegi ochrony roślin ponieważ w ostatnim czasie nie można wjechać na plantacje w celu wykonania nawożenia. Opadom towarzyszyły silne wiatry, które także oddziałują negatywnie na uprawy chmielu. Nadmiar opadów w krótkim okresie czasu negatywnie wpłynął także na stan upraw zbożowych. Na polach tworzą się zastoiny wodne i zanim woda wsiąknie lub odparuje znów pojawiają się intensywne opady deszczu.

Według pozyskanych informacji można stwierdzić, że wszystkie plantacje w RZD znajdują się obecnie w bardzo dobrym stanie. Jednocześnie należy podkreślić, że zasiewy zbóż jarych oraz kukurydza i buraki cukrowe, które najbardziej ucierpiały z powodu wiosennej suszy nadrabiają swoje zaległości rozwojowe co rokuje dobre ich plonowanie.

Materiał przygotowany przez: Dyrektorów RZD IUNG-PIB oraz dr. Mariusza Zarychtę

Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy

{slimbox

images/stories/zdjecia/2020/rzd-za-czerwiec1.jpg,images/stories/zdjecia/2020/rzd-za-czerwiec1m.jpg,Baborówko kukurydza;

images/stories/zdjecia/2020/rzd-za-czerwiec2.jpg,images/stories/zdjecia/2020/rzd-za-czerwiec2m.jpg,Baborówko pszenica;

images/stories/zdjecia/2020/rzd-za-czerwiec3.jpg,images/stories/zdjecia/2020/rzd-za-czerwiec3m.jpg,Błonie burak cukrowy;

images/stories/zdjecia/2020/rzd-za-czerwiec4.jpg,images/stories/zdjecia/2020/rzd-za-czerwiec4m.jpg, Błonie kukurydza;

images/stories/zdjecia/2020/rzd-za-czerwiec5.jpg,images/stories/zdjecia/2020/rzd-za-czerwiec5m.jpg, Borusowa burak cukrowy;

images/stories/zdjecia/2020/rzd-za-czerwiec6.jpg,images/stories/zdjecia/2020/rzd-za-czerwiec6m.jpg, Borusowa jęczmień jary;

images/stories/zdjecia/2020/rzd-za-czerwiec7.jpg,images/stories/zdjecia/2020/rzd-za-czerwiec7m.jpg,Grabów bobik;

images/stories/zdjecia/2020/rzd-za-czerwiec8.jpg,images/stories/zdjecia/2020/rzd-za-czerwiec8m.jpg,Grabów kukurydza;

images/stories/zdjecia/2020/rzd-za-czerwiec9.jpg,images/stories/zdjecia/2020/rzd-za-czerwiec9m.jpg,Jastków chmiel i zboże;

images/stories/zdjecia/2020/rzd-za-czerwiec10.jpg,images/stories/zdjecia/2020/rzd-za-czerwiec10m.jpg,Jastków chmiel;

images/stories/zdjecia/2020/rzd-za-czerwiec11.jpg,images/stories/zdjecia/2020/rzd-za-czerwiec11m.jpg,Kępa chmiel;

images/stories/zdjecia/2020/rzd-za-czerwiec12.jpg,images/stories/zdjecia/2020/rzd-za-czerwiec12m.jpg,Osiny ziemniaki;

images/stories/zdjecia/2020/rzd-za-czerwiec13.jpg,images/stories/zdjecia/2020/rzd-za-czerwiec13m.jpg,Wielichowo buraki cukrowe;

images/stories/zdjecia/2020/rzd-za-czerwiec14.jpg,images/stories/zdjecia/2020/rzd-za-czerwiec14m.jpg,Wielichowo żyto ozime

}

Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy
Skip to content