Informacja o stanie upraw w Rolniczych Zakładach Doświadczalnych IUNG-PIB

Informacja za maj o stanie upraw w Rolniczych Zakładach Doświadczalnych IUNG-PIB

23.06.20 Warunki pogodowe w miesiącu maju, a głównie występujące ostatnio w całym kraju obfite opady deszczu znacząco poprawiły stan upraw we wszystkich RZD. Opierając się na wiedzy Dyrektorów poszczególnych Zakładów poniżej przedstawiono zestawienie pozyskanych informacji oraz dokumentacji fotograficznej.

W RZD Baborówko pomimo znaczących opadów deszczu w porównaniu do ubiegłego suchego roku suma opadów w okresie od stycznia do końca maja była niższa o około 25 % i wyniosła 155 mm. Jednak pszenica ozima mimo suszy na lepszych kompleksach glebowych źdźbła i większość liści pozostaje jeszcze zielona. Odwrotna sytuacja występuje na kompleksach słabszych gdzie źdźbła żółkną i zasychają liście. Natomiast stan łanu i fazy rozwojowe zbliżone były do roku poprzedniego. Uprawa pszenicy była chroniona pestycydami z powodu wystąpienia mączniaka oraz skrzypionki. Brak opadów w okresie intensywnego krzewienia jęczmienia jarego znacznie go ograniczył. Jego uprawa była chroniona ze względu na porażenie plamistością siatkową oraz wystąpieniem skrzypionki. Na rzepaku ozimym przy braku opadów występowanie chorób grzybowych były znikome. W porównaniu do lat poprzednich ze względu na deficyt wody w glebie wschody kukurydzy uprawianej na ziarno były opóźnione.

W rejonie RZD Błonie-Topola poprzedni miesiąc był wyjątkowo zimny, występowały dotkliwe nocne przymrozki w dniach 15 oraz 18 maja. Wpłynęły one negatywnie na rośliny kukurydzy. Na polach gdzie siana była w mulcz nie wystąpiło zachwaszczenie, natomiast na plantacji uprawianej w systemie orkowym wystąpiło nadmierne jej zachwaszczenie. Pszenica ozima znajduje się obecnie w początkowej fazie kwitnienia. Na całym obszarze nie odnotowano chorób grzybowych ani objawów występowania szkodników. Majowe opady w znaczący sposób poprawiły kondycje zbóż ozimych. Na plantacjach pszenicy ozimej wykonano 2 zabiegi fungicydami, wysiano również 3 dawkę azotu oraz wykonano dokarmianie dolistnie. Plantacja buraków cukrowych, która była nieprzesiewana wchodzi obecnie w fazę zakrywania międzyrzędzi. Na plantacji wykonano już wszystkie zabiegi herbicydowe dzięki którym jest ona wolna od chwastów. Ponadto brak jest również objawów występowania szkodników. Plantacje buraków przesiewane w kwietniu znajdują się obecnie w fazie 5 liści. Wykonano tam 2 zabiegi herbicydowe. Pszenica jara znajduje się obecnie w fazie strzelania w źdźbło. Na tej plantacji pojawiły się pierwsze objawy chorób grzybowych (mączniak prawdziwy), natomiast wolna jest od chwastów oraz brak jest również objawów występowania szkodników.

W RZD Borusowa po ostatnich obfitych opadach deszczu nastąpił intensywny wzrost roślin. Pola zbóż i rzepaku tworzą poprawną strukturę i architekturę łanu. Zabiegi ochrony roślin zbożowych na choroby są już wykonane i zastosowano ostatnią dawkę azotu. Buraki cukrowe o nierównych wschodach, aktualnie dobrze rosną i są czyste od zachwaszczenia.

W RZD Grabów umiarkowane opady deszczu oraz ich dobry rozkład w tym okresie sprawiły, że rozwój roślin a zwłaszcza wysiewanych wiosną był dynamiczny i intensywny. Wraz z intensywnym rozwojem roślin pojawiły się choroby i szkodniki. Dużą ilość mszyc można było zaobserwować niemal na wszystkich gatunkach uprawianych roślin. Poza tym na zbożach jarych i ozimych występowała ploniarka zbożówka i skrzypionki. Zastosowane opryski insektycydami skutecznie ograniczyły wielkość populacji tych szkodników. Z kolei wśród chorób najintensywniej rozwijał się mączniak prawdziwy i septoriozy w pszenicy ozimej oraz plamistość siatkowata w jęczmieniu jarym. Zastosowana ochrona pozwoliła ograniczyć rozwój tych patogenów.

W RZD Kępa-Puławy obfite opady deszczu we wszystkich gospodarstwach Zakładu zdecydowanie poprawiły stan wszystkich upraw m. in. zbóż zarówno ozimych jak i jarych. Buraki cukrowe wyrównały wschody i plantacja wygląda bardzo dobrze. W uprawach sadowniczych problemem jest mszyca i choroby grzybowe. Najgorzej wyglądają plantacje rzepaku, na które znacząco wpłynęła susza. W wyschniętych miejscach pojawiają się odrosty rzepaku i bardzo duże zachwaszczenie wtórne.

W RZD Werbkowice zboża ozime zasiane są na małej powierzchni a ich stan można określić jako dobry. Po ostatnich opadach nastąpiło wyrównanie łanu oraz poprawiła się zdrowotność roślin. Pszenica przewódkowa po majowych opadach w pełni zakończyła wschody oraz krzewienie i jest w fazie strzelania w źdźbło. W mieszankach zbożowo strączkowych w związku z niskimi temperaturami oraz przymrozkami została ograniczona obsada roślin strączkowych tj. wyki jarej i grochu polnego. Buraki cukrowe poprawiły swój wigor i zaczęły intensywny wzrost. Kukurydza po chłodnych okresach majowych obecnie rozwija się intensywnie.

RZD w Wielichowie posiada bardzo słabe gleby. Występował tam długi okres bez deszczu, które wystąpiły dopiero w I dekadzie maja w wysokości 14,4 mm oraz w II dekadzie 18,6 mm i w III dekadzie 24,3 mm. Miesiąc maj był również okresem bardzo chłodnym co ograniczało znacznie wzrost i rozwój roślin. Ponadto wystąpiły na tym obszarze w bardzo dużym nasileniem owady i szkodniki oraz choroby grzybowe. Po opadach deszczu na plantacji buraków cukrowych w bardzo dużym stopniu wystąpiły chwasty. Brak wody wpłynął na uprawę gorczycy, która wytworzyła kwiatostan na ok. 15 cm wysokości rośliny. Majowy opad, bardzo pozytywnie wpłynął na kondycję roślin i stan upraw znacznie się poprawił, lecz nadal występuje widoczny deficyt wody.

RZD Wierzbno również posiada bardzo słabe gleby i mimo aktualnych opadów deszczu w uprawach zbóż ozimych nadal widoczne są skutki wiosennej suszy. W tym roku po raz pierwszy od wielu lat zasiewy owsa i pszenżyta zostały zaatakowane przez skrzypionkę co wymagało zastosowania środków owadobójczych. Ponadto pojawiła się również choroba żółta karłowatość jęczmienia wymagająca zastosowania fungicydów. Kukurydza dzięki sprzyjającym warunkom w ostatnim czasie rozwija się prawidłowo i intensywnie przez co mogła być zastosowana druga dawka azotu.

W RZD Żelisławki przebieg pogody w miesiącu maju w zdecydowany sposób poprawił stan wszystkich upraw. Zostały wykonane zabiegi fungicydowe na zboża oraz nawożenie azotowe (na kłos). Na wielu plantacjach zbóż ozimych konieczne było powtórne zwalczanie chwastów ponieważ pierwsze zabiegi herbicydowe nie były w pełni skuteczne. Stan wszystkich upraw można ocenić na dobry.

W RZD „Jastków” Spółka z o.o. miesiąc maj jest okresem spiętrzenia prac wiosennych na plantacjach chmielu, bowiem do wykonania w stosunkowo krótkim okresie są czynności takie jak: zawieszenie i kotwienie przewodników roślin, naprowadzenie roślin na przewodniki, wykonanie poprawek naprowadzenia oraz wykonanie uprawek w międzyrzędziach na plantacjach. Pomimo wcześniejszej suszy opady deszczu w ostatnim czasie poprawiły stan upraw chmielu oraz pszenicy i pszenżyta.

Podsumowując należy stwierdzić, że wszystkie plantacje w RZD znajdują się obecnie w bardzo dobrym stanie i jeśli warunki pogodowe będą sprzyjające, szczególnie poziom i rozkład opadów, można spodziewać się zadowalających plonów.

Materiał przygotowany przez: Dyrektorów RZD IUNG-PIB oraz dr. Mariusza Zarychtę

Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy

{slimbox

images/stories/zdjecia/2020/rzd-za-maj1.jpg,images/stories/zdjecia/2020/rzd-za-maj1m.jpg,Baborówko kukurydza;

images/stories/zdjecia/2020/rzd-za-maj2.jpg,images/stories/zdjecia/2020/rzd-za-maj2m.jpg,Baborówko pszenica;

images/stories/zdjecia/2020/rzd-za-maj3.jpg,images/stories/zdjecia/2020/rzd-za-maj3m.jpg,Borusowa;

images/stories/zdjecia/2020/rzd-za-maj4.jpg,images/stories/zdjecia/2020/rzd-za-maj4m.jpg,Borusowa pszenica jara;

images/stories/zdjecia/2020/rzd-za-maj5.jpg,images/stories/zdjecia/2020/rzd-za-maj5m.jpg,Borusowa rzepak ozimy;

images/stories/zdjecia/2020/rzd-za-maj6.jpg,images/stories/zdjecia/2020/rzd-za-maj6m.jpg,Błonie buraki cukrowe;

images/stories/zdjecia/2020/rzd-za-maj7.jpg,images/stories/zdjecia/2020/rzd-za-maj7m.jpg,Błonie kukurydza;

images/stories/zdjecia/2020/rzd-za-maj8.jpg,images/stories/zdjecia/2020/rzd-za-maj8m.jpg,Grabów bobik;

images/stories/zdjecia/2020/rzd-za-maj9.jpg,images/stories/zdjecia/2020/rzd-za-maj9m.jpg,Grabów kukurydza;

images/stories/zdjecia/2020/rzd-za-maj10.jpg,images/stories/zdjecia/2020/rzd-za-maj10m.jpg,Jastków chmiel;

images/stories/zdjecia/2020/rzd-za-maj11.jpg,images/stories/zdjecia/2020/rzd-za-maj11m.jpg,Kępa grusza Konferencja;

images/stories/zdjecia/2020/rzd-za-maj12.jpg,images/stories/zdjecia/2020/rzd-za-maj12m.jpg,Kępa pszenica ozima;

images/stories/zdjecia/2020/rzd-za-maj13.jpg,images/stories/zdjecia/2020/rzd-za-maj13m.jpg,Werbkowice kukurydza;

images/stories/zdjecia/2020/rzd-za-maj14.jpg,images/stories/zdjecia/2020/rzd-za-maj14m.jpg,Wielichowo pszenica;

images/stories/zdjecia/2020/rzd-za-maj15.jpg,images/stories/zdjecia/2020/rzd-za-maj15m.jpg,Wielichowo żyto;

images/stories/zdjecia/2020/rzd-za-maj16.jpg,images/stories/zdjecia/2020/rzd-za-maj16m.jpg,Wierzbno owies;

images/stories/zdjecia/2020/rzd-za-maj17.jpg,images/stories/zdjecia/2020/rzd-za-maj17m.jpg,Wierzbno żyto;

images/stories/zdjecia/2020/rzd-za-maj18.jpg,images/stories/zdjecia/2020/rzd-za-maj18m.jpg,Żelisławki groch siewny;

images/stories/zdjecia/2020/rzd-za-maj19.jpg,images/stories/zdjecia/2020/rzd-za-maj19m.jpg,Żelisławki rzepak ozimy

}

Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy
Skip to content