Dynamika zmian stosunków wodnych w glebie

Dynamika zmian stosunków wodnych w glebie

07.05.20 Zmiany klimatyczne nasilające się w ostatnich latach prowadzą do niekorzystnych zmian stosunków wodnych w glebie. W ramach Monitoringu Suszy Rolniczej Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – PIB w Puławach monitoruje wilgotność gleb w referencyjnych gospodarstwach w kraju

Dynamika zmian stosunków wodnych w glebie w latach 2017 – 2020 na przykładzie profilu referencyjnego gleby w RZD Baborówko

Niedobór opadów w sezonie wegetacyjnym oraz wzmożone parowanie /ewaporacja/ i transpiracja roślin na skutek wzrostu temperatury prowadzi do systematycznego usychania gleby. W efekcie, w ostatnich trzech latach (2017-2019), aż dwukrotnie w Polsce wystąpiła susza rolnicza i odnotowano znaczące spadki plonów z tego tytułu. Niedobory wody w latach ubiegłych oraz niskie opady w okresie zimowym i wczesnej wiosny w 2020 roku doprowadziły do obniżenia zapasu wody w profilu glebowym, co może być zwiastunem wystąpienia kolejnej suszy rolniczej. W niektórych rejonach Polski pierwsze objawy niedoboru wody są już widoczne na polach. Wschody zbóż jarych były opóźnione i nierównomierne. Zboża ozime oraz rzepak ozimy w części regionów kraju również wykazują pierwsze objawy niedoboru wody, występuje przedwczesne usychanie dolnych liści (zdjęcie 1).

Zdjęcie 1. Pszenica ozima na polu referencyjnym w RZD Baborówko, gm. Szamotuły z dn. 05.05.2020 r. (Źródło: K. Kubsik)

Badania wilgotności gleby realizowane w gospodarstwach referencyjnych w skali całego kraju w ramach Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej potwierdzają proces usychania gleby. Pomiary stanu uwilgotnienia gleby prowadzone w Rolniczym Zakładzie Doświadczalnym w Baborówku, gmina Szamotuły w województwie wielkopolskim należącym do Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach wykazują w ostatnich trzech latach (2018-2020) systematyczny spadek wilgotności gleby. Na dołączonych wykresach zobrazowano wilgotność gleby mierzoną na czterech poziomach głębokości 10, 20, 30 i 60 cm przy pomocy sondy profilowej w okresie od trzeciej dekady marca do połowy maja w latach 2017–2019 oraz do 5 maja w 2020 r. (rys. 1- 4). Największy spadek wilgotności w roku bieżącym w stosunku do roku 2017 odnotowano na głębokości 20 cm (rys. 2), średnio z 23,3 do 10,7 % (rys. 5). Zmniejszoną wilgotność gleby stwierdzono również w płytkim podglebiu na głębokości 30 cm (rys. 3). Osuszenie warstwy ornej i płytkiego podglebia ma szczególne znaczenie dla rozwoju roślin, które około 50 % wody pobierają z tej głębokości. Na szczęście zmiany stosunków wodnych na analizowanej glebie nie dotarły do warstw głębszych. Średnia wilgotność gleby w latach 2017-2020 na głębokości 60 cm utrzymuje się na stabilnym poziomie ok. 20 % (rys. 4 i 5). Jeśli, w najbliższych tygodniach nie nastąpi znaczący wzrost opadów, rzędu kilkudziesięciu mm, to istniejące niedobory wody glebowej mogą się pogłębić i zaowocować kolejną suszą rolniczą i znaczącym obniżeniem plonów.

Rys. 1. Wilgotność gleby na głębokości 10 cm w latach 2017-2020

Rys. 2. Wilgotność gleby na głębokości 20 cm w latach 2017-2020

Rys. 3. Wilgotność gleby na głębokości 30 cm w latach 2017-2020

Rys. 4. Wilgotność gleby na głębokości 60 cm w latach 2017-2020

Rys. 5. Średni stan wilgotności gleby w okresie od trzeciej dekady marca do połowy maja w latach 2017–2019 oraz do 5 maja w 2020 r.

Opracował: dr inż. Jan Jadczyszyn

Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy

Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy
Skip to content