HELCOM AGRI 9-2020

HELCOM AGRI 9-2020

31.03.2020 W dniach 30 i 31 marca 2020 dr Piotr Skowron z Zakładu Żywienia Roślin i Nawożenia IUNG – PIB brał udział w spotkaniu online HELCOM AGRI 9-2020. Grupa robocza Helcom Agri zajmuje się zagadnieniami związanymi z problematyką rozproszenia pierwiastków biogenicznych z rolniczej przestrzeni produkcyjnej do środowiska i działaniom zmierzającym do lepszej ochrony Morza Bałtyckiego przed zanieczyszczeniami ze źródeł rolniczych. Aktywność IUNG-PIB w grupie Agri stanowi wsparcie merytoryczne i negocjacyjne dla Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, którego przedstawiciel również uczestniczył w tym spotkaniu.

Spotkanie dotyczyło aktualnych działań grupy, miedzy innymi: aktualizacji i implementacji Bałtyckiego Planu Działania (BSAP), opracowaniu regionalnej strategii odzyskiwania pierwiastków biogenicznych, znajdujących się w agroekosystemach i ponownego ich wykorzystania w produkcji roślinnej, oraz przyjęciu krajowych wytycznych dotyczących zarządzania nawozami naturalnymi.

Podczas obrad negocjowano zmiany części 2 Aneksu 3 do Konwencji Helsińskiej. Strona Polska jest odpowiedzialna, za przygotowanie nowej wersji dwóch zapisów dotyczących gospodarki nawozami naturalnymi. Pracownicy IUNG-PIB wspólnie z MRiRW opracowali projekt zmian w aneksie. Podczas spotkania omawiano merytoryczną stronę tych zapisów i spójność aktami prawnymi Polski i innych krajów partnerskich. Zmiana Aneksu 3 będzie zatwierdzona do końca 2020 roku na spotkaniu ministerialnym przedstawicieli krajów członkowskich Komisji Helsińskiej.

Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy
Skip to content