Rolnicy nie są jedynie producentami żywności i biomasy

Rolnicy nie są jedynie producentami żywności i biomasy

20-21.02.2020 Rolnicy nie są jedynie producentami żywności i biomasy Konferencja „BIOEAST jako siła napędowa w kontekście Europejskiego Zielonego Ładu”

„Rolnicy nie są jedynie producentami biomasy – ma to szczególnie istotne znaczenie dla partnerstwa w gospodarce o obiegu zamkniętym” – to słowa Pani Nathalie Sauze-Vandevyer, Dyrektora Głównego Urzędu Jakości, Badań i Innowacji oraz Zasięgu DGAGRI Komisji Europejskiej (KE). Zadaniem rolnictwa jest też dostarczanie dóbr publicznych w tym świadczeń środowiskowych.

Podczas Konferencji zorganizowanej 20 lutego 2020 roku przez Stałe Przedstawicielstwo Słowacji w Brukseli, reprezentanci ministerstw państw UE, urzędnicy Komisji UE oraz eksperci dyskutowali nad rozwojem biogospodarki w Środkowej i Wschodniej Europie w kontekście produkcji żywności i wykorzystania zasobów naturalnych w rolnictwie, leśnictwie i rybołówstwie. Podkreślano, że modernizacja gospodarek krajów Środkowej i Wschodniej Unii Europejskiej wymaga nakładów na badania, innowacje i edukację aby państwa tego regionu stały się bardziej konkurencyjne i zrównoważone oraz potrafiły stawić czoło wyzwaniom związanym z bezpieczeństwem energetycznym, klimatycznym i żywnościowym. Inicjatywa BIOEAST oraz projekt BIOEASTsUP koordynowany przez IUNG-PIB mają za zadanie pomóc państwom wschodniej części UE w opracowaniu krajowych strategii i planów działania na rzecz dostosowania do wspomnianych wyzwań. Wspólne stanowisko państw regionu jest ważne w szczególności na tle opublikowanego ostatnio przez Komisję Europejską „Europejskiego Zielonego Ładu”. Jak stwierdził w swoim wystąpieniu podczas konferencji Pan John Bell, Dyrektor Urzędu Biogospodarki i Działu „Zdrowa Planeta” DGRTD KE: „Gospodarka o obiegu zamkniętym oraz zrównoważona biogospodarka są kluczem do osiągnięcia celów Zielonego Ładu, które obejmują neutralność klimatyczną UE do roku 2050”. Janez Potočnik, były komisarz UE wezwał do oddzielenia Produktu Krajowego Brutto od produktu brutto odnoszącego się do wykorzystania zasobów naturalnych, gdyż w ostatnich dekadach trend wzrostu gospodarki doprowadził do spadku dostępności tych surowców, dalszy wzrost PKB nie powoduje wzrostu efektywności. Biogospodarka dysponuje silnym potencjałem rozwojowym ale musi spełniać kryteria zrównoważonego rozwoju.

Podczas spotkania omówiono również zasady i cele strategii „Od pola do stołu”, zaprezentowano założenia strategiczne rozwoju biogospodarki w Chorwacji, na Węgrzech i Łotwie oraz wskazano rolę inicjatywy BIOEAST. Pan Minister Ryszard Kamiński, podsekretarz stanu w MRiRW przedstawił zebranym projekt BIOEASTsUP.

W drugim dniu konferencji odbyły się spotkania grup roboczych BIOEAST. Ich celem jest opracowanie tematycznych dokumentów będących wsparciem w przygotowaniu strategii rozwoju biogospodarki i priorytetów agend badawczych dla programu HORYZONT. W ramach BIOEAST funkcjonują następujące grupy robocze: „Systemy żywnościowe”; „Łańcuchy dostaw w produkcji leśnej”; „Agroekologia i zrównoważone rolnictwo”; „Bioenergia i bioprodukty”, „Biogospodarka wykorzystująca zasoby wód słodkich”. W spotkaniu w Brukseli uczestniczyli dr hab. Magdalena Borzęcka, dr hab. Jerzy Kozyra i dr Robert Borek z Zakładu Biogospodarki i Analiz Systemowych IUNG-PIB.

{slimbox

images/stories/zdjecia/2020/bioeast-bruksela0.jpg,images/stories/zdjecia/2020/bioeast-bruksela0m.jpg;

images/stories/zdjecia/2020/bioeast-bruksela1.jpg,images/stories/zdjecia/2020/bioeast-bruksela1m.jpg;

images/stories/zdjecia/2020/bioeast-bruksela2.jpg,images/stories/zdjecia/2020/bioeast-bruksela2m.jpg;

images/stories/zdjecia/2020/bioeast-bruksela3.jpg,images/stories/zdjecia/2020/bioeast-bruksela3m.jpg;

images/stories/zdjecia/2020/bioeast-bruksela4.jpg,images/stories/zdjecia/2020/bioeast-bruksela4m.jpg;

images/stories/zdjecia/2020/bioeast-bruksela5.jpg,images/stories/zdjecia/2020/bioeast-bruksela5m.jpg

}

Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy
Skip to content