Europejska Sieć Rozwoju Obszarów Wiejskich

Biogospodarka i działania na rzecz klimatu

19.02.2020 Trzecie spotkanie Grupy Tematycznej: Biogospodarka i działania na rzecz klimatu w ramach prac Europejskiej Sieci Rozwoju Obszarów Wiejskich (ENRD).

Podczas spotkania dyskutowano nad możliwościami i sposobami promocji działań na rzecz adaptacji do zmiany klimatu oraz ograniczania globalnego ocieplenia atmosfery na obszarach wiejskich. Działania takie mają na celu zwiększenie akceptacji polityki adaptacji wobec zmiany klimatu wśród rolników i mieszkańców obszarów wiejskich oraz podniesienie świadomości ponoszenia przez rolników kosztów tych działań wśród konsumentów. Przedstawiciele Komisji Europejskiej (DGAGRI; JRC) wprowadzając do dyskusji omówili politykę wsparcia i mechanizmy działań na rzecz klimatu i rozwoju biogospodarki poprzez polityki UE oraz sposoby monitorowania efektów. Podkreślono znaczącą rolę Wspólnej Polityki Rolnej w tych działaniach oraz znowelizowanej w 2018 roku Europejskiej Strategii na rzecz Rozwoju Biogospodarki. W dalszej części spotkania omówiono założenia i efekty projektów w zakresie:

W końcowej części warsztatów przedstawiciele poszczególnych krajów przekazali krótką informację dotyczącą postępu prac nad Krajowymi Planami Strategicznymi, które będą podstawą opracowania instrumentów Wspólnej Polityki Rolnej po 2021 roku.

W spotkaniu wzięli udział delegaci Krajowych Sieci Obszarów Wiejskich (KSOW), Instytucji zarządzających Programami Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW), Lokalnych Grup Działania (LGP) oraz interesariusze związani z rozwojem biogospodarki. Polskę reprezentowali pracownicy IUNG-PIB: dr. hab. Jerzy Kozyra jako ekspert KSOW (http://ksow.pl/) i przedstawiciel inicjatywy BIOEAST (https://bioeast.eu/) oraz dr Robert Borek jako ekspert reprezentujący Europejską Federację Agroleśnictwa (EURAF) (http://www.eurafagroforestry.eu) i projekt AFINET (http://www.eurafagroforestry.eu/pl/afinet). Prezentacje przedstawione podczas spotkania oraz publikacje dotyczące biogospodarki na obszarach wiejskich można pobrać w serwisie ERDN: https://enrd.ec.europa.eu/news-events/events/3rd-meeting-enrd-thematic-group-bioeconomy-and-climate-action-rural-areas_en. Wyniki dyskusji zostaną opracowane w postaci raportu Europejskiej Sieci Rozwoju Obszarów Wiejskich (ENRD).

{slimbox

images/stories/zdjecia/2020/enrd0.jpg,images/stories/zdjecia/2020/enrd0m.jpg;

images/stories/zdjecia/2020/enrd1.jpg,images/stories/zdjecia/2020/enrd1m.jpg;

images/stories/zdjecia/2020/enrd2.jpg,images/stories/zdjecia/2020/enrd2m.jpg

}

Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy
Skip to content