Uwarunkowania i kierunki rozwoju RZD IUNG-PIB

Uwarunkowania i kierunki rozwoju RZD IUNG-PIB

17.02.2020 13 lutego 2020 r. w siedzibie IUNG-PIB odbyła się coroczna konferencja poświęcona perspektywom rozwoju Rolniczych Zakładów Doświadczalnych IUNG-PIB, nt. „Uwarunkowania i kierunki rozwoju RZD IUNG-PIB, jako wiodących gospodarstw wdrożeniowych”.

Wydarzenie zostało sfinansowane ze środków Programu Wieloletniego – zadanie 2.7: Analiza i doskonalenie metod przekazywania wyników badań naukowych do doradztwa i praktyki rolniczej oraz wspieranie działalności różnych typów gospodarstw i przedsiębiorstw rolniczych. W konferencji wzięli udział Dyrektorzy i pracownicy Rolniczych Zakładów Doświadczalnych oraz spółki „Jasków” sp. z. o.o., Dyrekcja i pracownicy IUNG-PIB oraz członkowie Rady Naukowej IUNG-PIB. Konferencję otworzył wykład prof. dr hab. Wiesława Oleszka dotyczący sytuacji, zagrożeń i wyzwań oraz planów Instytutu na najbliższe lata. Wykłady tematyczne przedstawili również prof. IUNG-PIB Grzegorz Siebielec „Gleba, jako unikalny zasób” oraz prof. Jerzy Księżak „Znaczenie gospodarcze i możliwość uprawy soi w Polsce”. Prezentację „Analiza efektów ekonomicznych RZD IUNG-PIB” przedstawiła mgr Joanna Wiącek – p.o. Głównego Księgowego.

Każdy z Dyrektorów RZD miał możliwość przedstawienia kierowanego przez siebie Zakładu, jego sytuacji, stanu finansowego, perspektyw oraz analizy SWOT swojej jednostki. Prezentowali kolejno:

  • RZD Baborówko – dr inż. Krzysztof Kubsik,
  • RZD Błonie-Topola – mgr Michał Wardziński,
  • RZD Borusowa – Marian Cegielski,
  • RZD Grabów – dr inż. Marek Sowiński,
  • „Jastków” sp. z o.o. mgr Hanna Hołaj,
  • RZD Kępa-Puławy – mgr inż. Sławomir Jurak,
  • RZD Werbkowice – dr inż. Piotr Kozera,
  • RZD Wierzbno – mgr inż. Jarosław Koźlicki,
  • RZD Wielichowo – mgr Urszula Koziołek,
  • RZD Żelisławki – mgr inż. Sławomir Żur.

W trakcie obrad odbywała się dyskusja dotycząca zarówno wyzwań związanych ze zmianami klimatu, prawem w Polsce i na obszarze UE oraz perspektywami, które niejednokrotnie są zależne od sytuacji społeczno-gospodarczej regionu, w którym położony jest Zakład.

Główne kwestie poruszane w czasie konferencji to coraz większe problemy ze znalezieniem siły roboczej do pracy w gospodarstwach, szczególnie w sezonie wegetacyjnym, rosnące koszty energii i pracy, sposoby minimalizacji ryzyka m.in. gwałtownych zmian klimatycznych a także nieuchronna cyfryzacja gospodarstw. Zebrani podkreślili również kluczową rolę marki Instytutu, która wykorzystywana we właściwy sposób podnosi znaczenie RZD i korzystnie wpływa na promocję ich oferty.

Podsumowania konferencji dokonał prof. dr. hab. Mariusz Matyka, który podkreślił konieczność wejścia RZD w erę rolnictwa 4.0, która nieodłącznie powiązana jest z pełnym monitoringiem na poziomie gospodarstwa (sensory, bieżąca analiza, rolnictwo precyzyjne), a co za tym idzie wprowadzeniem komputerowego systemu zarządzania gospodarstwem.

{slimbox

images/stories/zdjecia/2020/rzd01.jpg,images/stories/zdjecia/2020/rzd01m.jpg;

images/stories/zdjecia/2020/rzd02.jpg,images/stories/zdjecia/2020/rzd02m.jpg;

images/stories/zdjecia/2020/rzd03.jpg,images/stories/zdjecia/2020/rzd03m.jpg;

images/stories/zdjecia/2020/rzd04.jpg,images/stories/zdjecia/2020/rzd04m.jpg;

images/stories/zdjecia/2020/rzd05.jpg,images/stories/zdjecia/2020/rzd05m.jpg;

images/stories/zdjecia/2020/rzd06.jpg,images/stories/zdjecia/2020/rzd06m.jpg;

images/stories/zdjecia/2020/rzd07.jpg,images/stories/zdjecia/2020/rzd07m.jpg;

images/stories/zdjecia/2020/rzd08.jpg,images/stories/zdjecia/2020/rzd08m.jpg;

images/stories/zdjecia/2020/rzd09.jpg,images/stories/zdjecia/2020/rzd09m.jpg;

images/stories/zdjecia/2020/rzd10.jpg,images/stories/zdjecia/2020/rzd10m.jpg;

images/stories/zdjecia/2020/rzd11.jpg,images/stories/zdjecia/2020/rzd11m.jpg

}

Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy
Skip to content