Multi-actor and transdisciplinary development

Multi-actor and transdisciplinary development of efficient and resilient MIXED farming and agroforestry-systems
(Wielopodmiotowy i wielokierunkowy rozwój zrównoważonych i zdywersyfikowanych systemów rolniczych i rolno-leśnych)
(MIXED) (2020-2024)
Powrót

 

MIXED to wielopodmiotowy projekt mający na celu stymulowanie rozwoju mieszanych systemów rolno-leśnych (MSRL) w Europie, które optymalizują wydajność produkcji rolniczej oraz wykorzystanie zasobów, zmniejszają emisję gazów cieplarnianych i wykazują większą odporność na zmiany klimatyczne poprzez uwzględnienie uwarunkowań agrotechnicznych, środowiskowych, ekonomicznych i społecznych. W ramach projektu, poprzez partycypacyjny i transdyscyplinarny proces, we współpracy z rolnikami ekologicznymi i konwencjonalnymi, a także doradcami, naukowcami i innymi zainteresowanymi stronami, zostaną udoskonalone istniejące, a także opracowane i wdrożone nowe wydajne i zrównoważone MSRL. Ocena potencjalnego wpływu na środowisko, łagodzenie skutków i adaptację do zmian klimatu będzie dokonywana na poziomie gospodarstwa rolnego, krajobrazu i całego łańcucha wartości. Ocena nowych oraz istniejących udoskonalonych MSRL obejmie ich wpływ m.in. na produkcję roślinną i zwierzęcą, dobrostan zwierząt gospodarskich, strukturę i żyzność gleby. Odpowiednie wskaźniki ekonomiczne, środowiskowe oraz społeczno-ekonomiczne istotne przy podejmowaniu przez rolników decyzji dotyczących konwersji na MSRL lub poprawy ich efektywności i stopnia zrównoważenia zostaną włączone do systemów wspierania decyzji na poziomie gospodarstw rolnych. Ocena efektywności MSRL na wielu poziomach będzie stanowić podstawę do opracowania strategii wdrażania MSRL na większą skalę. Projekt powinien ułatwić dialog i upowszechnienie MSRL wśród rolników, jak również wśród decydentów na szczeblu regionalnym i unijnym, tak aby zapewnić jak najwyższy poziom ich wdrażania.

HORYZONT 2020

Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy
Skip to content