Nagroda Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Nagroda Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

30.12.2019 W dniu 13 grudnia odbyła się uroczystość wręczenia nagród Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi za osiągnięcia w zakresie wdrażania postępu w rolnictwie, rozwoju wsi i rynkach rolnych za 2018 r. oraz nagród w XXVII edycji konkursu „Najlepsze wydawnictwo wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego”. 
Wśród nagrodzonych w konkursie za osiągnięcia w zakresie wdrażania postępu znalazł się Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach.

Nagroda Ministra została przyznana za realizację osiągnięcia: „Wyznaczenie obszarów z ograniczeniami naturalnymi w Polsce” a w skład nagrodzonego zespołu weszli mgr Piotr Koza, mgr Artur Łopatka, dr hab. Grzegorz Siebielec, dr hab. Bożena Smreczak, dr Jacek Niedźwiecki, dr Jan Jadczyszyn, mgr Radosław Kaczyński. Nagrody wręczali dyrektor generalna ministerstwa Monika Rzepecka oraz dyrektor Departamentu Doradztwa i Nauki dr Piotr Łysoń.

Podstawą nowej delimitacji obszarów z ograniczeniami naturalnymi było rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Europy przewidujące wprowadzenie jednolitych dla UE kryteriów biofizycznych wydzieleń ONW. Zmiana sposobu delimitacji ONW w okresie programowania 2014-2020 polegała na zastosowaniu w całej UE ośmiu kryteriów biofizycznych dotyczących klimatu (długość okresu wegetacyjnego, temperatura w okresie wegetacyjnym, niedostatek wody), gleby (słaba przepuszczalność gleby, uziarnienie gleby i kamienistość, głębokość strefy korzeniowej, słabe właściwości chemiczne), gleby i klimatu (nadmierna wilgotność gleby) oraz ukształtowania terenu. Wykonane przez IUNG-PIB prace wykazały, że w warunkach Polskich największe znaczenie mają te kryteria biofizyczne, które odnoszą się bezpośrednio do właściwości gleb. Końcowym rezultatem prac było wyznaczenie obszarów spełniających obecne kryteria kwalifikacji do ONW. Prace zmierzające do nowego wydzielenia ONW charakteryzowały się na każdym etapie realizacji bardzo wysokim poziomem innowacyjności i oryginalności.

Opisywane prace pozwoliły na wywiązanie się Polski z zobowiązań wobec Komisji Europejskiej, dotyczących terminowego oraz transparentnego i metodycznie uzasadnionego wyznaczenia obszarów z ograniczeniami naturalnymi według kryteriów biofizycznych. Obszary ONW typ specyficzny zostały również wyznaczone w oparciu o innowacyjne metodyki kwalifikacji obszarów na podstawie ich walorów przyrodniczych i turystycznych a obszary te w dużym stopniu pozwoliły na utrzymanie statusu ONW na terenach uprzednio kwalifikowanych dzięki kryterium demograficznemu. Nowe wydzielenia ONW zostały oficjalnie wdrożone poprzez ich opublikowanie w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 lutego 2019 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020) w dniu 12.02.2019r.
Relacja z wydarzenia znajduje się również na stronie internetowej Ministerstwa:  link..

{slimbox images/stories/zdjecia/2019/nmin2.jpg,images/stories/zdjecia/2019/nmin2m.jpg;

images/stories/zdjecia/2019/nmin3.jpg,images/stories/zdjecia/2019/nmin3m.jpg;

images/stories/zdjecia/2019/nmin4.jpg,images/stories/zdjecia/2019/nmin4m.jpg}

Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy
Skip to content