Konferencja podsumowująca realizację programu wieloletniego IUNG-PIB

Konferencja podsumowująca realizację programu wieloletniego IUNG-PIB w roku 2019

16.12.2019 W dniu 13 grudnia 2019 roku w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyła się konferencja poświęcona ocenie realizacji zadań programu wieloletniego pn. „Wspieranie działań w zakresie ochrony i racjonalnego wykorzystania rolniczej przestrzeni produkcyjnej w Polsce oraz kształtowanie jakości surowców roślinnych na lata 2016-2020” w roku 2019.
Program Konferencji..

Spotkanie zostało zorganizowane z inicjatywy Pani Niny Dobrzyńskiej – Dyrektor Departamentu Hodowli i Ochrony Roślin MRiRW, sprawującego nadzór merytoryczny nad realizacją programu wieloletniego IUNG-PIB.

Otwarcia konferencji dokonali Pani Nina Dobrzyńska Dyrektor DHiOR oraz z-ca Dyrektora IUNG-PIB ds. naukowych w zakresie badań środowiskowych prof. dr hab. Mariusz Matyka.

Przedstawiając ogólną charakterystykę realizacji programu wieloletniego w roku 2019, prof. dr hab. Mariusz Matyka zwrócił uwagę na istotną rolę IUNG-PIB w tworzeniu dokumentów strategicznych oraz podejmowaniu decyzji przez MRiRW. Pogląd ten podzieliła Pani Dyrektor Nina Dobrzyńska, dziękując zespołowi pracowników IUNG-PIB za wielopłaszczyznową współpracę i wspieranie Resortu, także w kontaktach z Komisją Europejską. Podczas obrad prelegenci (kierownicy zadań) przedstawili syntetyczne podsumowanie wyników, wnioski oraz wymierne efekty poszczególnych 7 zadań realizowanych w ramach programu wieloletniego, w ciągu całego 2019 roku. W ocenie uwzględniono również efekty pozostałych 9 zadań realizowanych tylko w I kwartale 2019 r.

W dyskusji podkreślano, że program stanowi wsparcie dla realizacji nowych wyzwań, jakie stoją przed doradztwem i praktyką rolniczą. Jest też płaszczyzną współpracy z różnymi grupami instytucji i organizacji zainteresowanych rozwojem rolnictwa i obszarów wiejskich. Stwarza również możliwość współpracy ze szkołami rolniczymi podległymi MRiRW.

Podsumowując konferencję, zastępca dyrektora DHiOR Pan Krzysztof Kielak podkreślił bardzo dobrą współpracę Instytutu z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, jednocześnie zwracając uwagę, że w trakcie realizacji programu pojawiają się nowe problemy i wyzwania. Ich rozwiązywanie, mimo ograniczeń merytorycznych i finansowych wymagało harmonijnej, partnerskiej współpracy. W rezultacie zrealizowano szereg prac istotnych z punktu widzenia MRiRW, czego dowodem były prezentowane referaty oraz dane przedstawiające wykonanie planowanych mierników w postaci liczby publikacji, ekspertyz, konferencji itp. Wskazano też na bardzo dobrą partnerską współpracę z KSCHR i OSCHR oraz innymi instytucjami ze sfery obsługi rolnictwa. Istotne znaczenie z punktu widzenia popularyzacji wyników mają zarówno publikacje, jak i informacje zamieszczane na stronie internetowej IUNG-PIB, a także konsultacje udzielane przez pracowników Instytutu różnym grupom zainteresowanych.

W ramach konferencji zaprezentowano 8 referatów. W spotkaniu uczestniczyło 31 osób (MRiRW, IUNG-PIB). Obsługę techniczną spotkania zapewnił Dział Upowszechniania i Wydawnictw IUNG-PIB.

{slimbox images/stories/zdjecia/2019/kpw2.jpg,images/stories/zdjecia/2019/kpw2m.jpg;

images/stories/zdjecia/2019/kpw3.jpg,images/stories/zdjecia/2019/kpw3m.jpg;

images/stories/zdjecia/2019/kpw4.jpg,images/stories/zdjecia/2019/kpw4m.jpg;

images/stories/zdjecia/2019/kpw5.jpg,images/stories/zdjecia/2019/kpw5m.jpg;

images/stories/zdjecia/2019/kpw6.jpg,images/stories/zdjecia/2019/kpw6m.jpg;

images/stories/zdjecia/2019/kpw7.jpg,images/stories/zdjecia/2019/kpw7m.jpg}

Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy
Skip to content