Spotkanie 2 Grupy Tematycznej „Biogospodarka (ENRD)

Warsztaty ENRD „Biogospodarka oraz działania klimatyczne na obszarach wiejskich”

13.12.2019 W dniu 11 grudnia 2019 r. Punkt Kontaktowy Sieci na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (ENRD) zorganizował w Brukseli warsztaty w ramach spotkania 2 Grupy Tematycznej „Biogospodarka oraz działania klimatyczne na obszarach wiejskich”. W spotkaniu aktywnie uczestniczyli dr Robert Borek oraz mgr Piotr Jurga z Zakładu Biogospodarki i Analiz Systemowych IUNG-PIB.

Celem spotkania było opracowanie innowacji, które pomogą dostosować biogospodarkę do skutków zmian klimatu. Przed częścią dyskusyjną zaprezentowano przykłady praktyk innowacyjnych w zakresie mitygacji i adaptacji obszarów wiejskich do zmian klimatu.

Podczas dyskusji w grupach, z polskiej strony zwrócono uwagę na rozwiązania niskoemisyjne, wypracowane podczas współpracy IUNG-PIB z gospodarstwami (gospodarstwo P. W. Gryna, projekt LCAGRI, projekt AFINET i inne). Opracowane podczas warsztatów rozwiązania, dostępne na stronie https://enrd.ec.europa.eu/news-events/events/2nd-thematic-group-meeting-bioeconomy-and-climate-action-rural-areas_en posłużą do priorytetyzacji potrzeb i kierunków rozwoju biogospodarki w państwach członkowskich UE.

{slimbox images/stories/zdjecia/2019/enr2.jpg,images/stories/zdjecia/2019/enr2m.jpg}

Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy
Skip to content