Posiedzenie Rady Naukowej IUNG-PIB

26.11.19  W dniu 22 listopada 2019 r. odbyło się CCLXXI posiedzenie Rady Naukowej IUNG-PIB, na którym wybrano prof. dr hab. Janusz Podleśnego na Zastępcę Przewodniczącego Rady Naukowej  oraz dr hab. Janusza Smagacza na członka Komisji Ekonomiczno-Finansowej RN. Rada podjęła uchwały w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr Magdalenie Borzęckiej, dr Guillaume Debaene, dr Krzysztofowi Jończykowi, dr inż. Dorocie Pikule oraz dr Jarosławowi Stalendze.

Wyznaczono recenzentów rozprawy doktorskiej mgr Barbary Maniuszko-Szajwaj oraz promotora rozprawy doktorskiej mgr Karoliny Smytkiewicz. Pozytywnie zaopiniowano wniosek w sprawie zatrudnienia dr Aleksandry Ukalskiej-Jarugi na stanowisku adiunkta.

Ponadto przedstawiono wyniki oceny osiągnięć adiunktów, asystentów i specjalistów badawczo-technicznych za lata 2017-2018. Zaopiniowano wytyczne do przygotowania indywidualnego planu badawczego dla uczestników Szkoły Doktorskiej, a także sprawy wynajmu niektórych budynków i lokali użytkowych oraz dzierżaw gruntów Instytutu.

Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy
Skip to content