HELCOM AGRI 8-2019 meeting Berlin

Wizyta Zarządu Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej

25.11.2019 W dniu 21 listopada 2019 r. Instytut gościł Zarząd Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej z prezesem Izby Andrzejem Karbowym, wiceprezesem Jerzym Mariakiem, członkami Zarządu oraz delegatem do Krajowej Rady Izb Rolniczych Stanisławem Balińskim.
Spotkanie prowadził z-ca Dyrektora ds. naukowych w zakresie badań środowiskowych prof. dr hab. Mariusz Matyka.

Dr hab. Andrzej Doroszewski, prof. IUNG-PIB z Zakładu Agrometeorologii i Zastosowań Informatyki przedstawił referat „Zasady funkcjonowania Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej”, w którym zawarte były informacje o klimatycznym bilansie wodnym za pomocą, którego wyznacza się obszary zagrożone suszą rolniczą. A. Doroszewski zaprezentował szczególnie niesprzyjające warunki termiczne, które towarzyszą powstawaniu głębokiej suszy oraz zasady weryfikacji danych meteorologicznych. Przedstawił mechanizmy wykorzystywane w wyznaczaniu obszarów objętych suszą oraz zaprezentował wyniki prac z lat ubiegłych jak też z roku bieżącego.

Szczegółowe informacje na temat stacji meteorologicznych wykorzystywanych w sieci Monitoringu Suszy Rolniczej przedstawił inż. Leszek Purchała z Zakładu Agrometeorologii i Zastosowań Informatyki w prezentacji „Wymogi techniczne dla stacji w Systemie Monitoringu Suszy Rolniczej”. L. Purchała zaprezentował parametry jakie powinny spełniać te stacje oraz zagadnienia dotyczące wymagań ich lokalizacji w terenie.

Dr Jan Jadczyszyn z Zakładu Gleboznawstwa Erozji i Ochrony Gruntów zaprezentował temat „Kategorie podatności gleb na suszę w ocenie zagrożenia obszarów suszą rolniczą”. Uziarnienie jest podstawową cechą gleby decydującą o możliwościach retencji wody w profilu glebowym i odporności na suszę. Duże zróżnicowanie uziarnienia gleb w skali kraju oraz poszczególnych regionów nasuwa potrzebę tworzenia kategorii podatności gleb na suszę i uwzględnienia ich w systemie monitoringu suszy.

W spotkaniu uczestniczył prof. dr hab. Jan Kuś z Zakładu Systemów i Ekonomiki Produkcji Roślinnej, który zabierał wielokrotnie głos na tematy dotyczące uprawy roślin. Spotkanie zakończyła dyskusja dotycząca tematów związanych z Systemem Monitoringu Suszy Rolniczej w Polsce, prowadzonym przez Instytut od 2007 roku, a zwłaszcza nt. lokalizacji stacji meteorologicznych w woj. zachodniopomorskim.

{slimbox images/stories/zdjecia/2019/dor2.jpg,images/stories/zdjecia/2019/dor2m.jpg}

Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy
Skip to content