w RZD Webkowice

Zajęcia praktyczno dydaktyczne słuchaczy Szkoły Policealnej Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Różańcu w RZD Werbkowice.

20.11.2019 W dniu 16.11.2019 r. słuchacze Szkoły Policealnej Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Różańcu w ramach zajęć praktyczno dydaktycznych odwiedzili Rolniczy Zakład Doświadczalny w Werbkowicach. Grupa uczniów liczyła 43 osoby.

Zajęcia rozpoczęły się od przedstawienia przez Dyrektora RZD dr Piotra Kozerę struktury organizacyjnej i bieżącej działalności Zakładu. Dyrektor podkreślił, że RZD Werbkowice jest integralną częścią Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach i spełniają rolę regionalnych centrów innowacji i postępu technologicznego w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej.  Starają się wdrażać innowacyjne technologie uprawy, nawożenia i ochrony roślin. Podczas wizyty poruszone zostały problemy współczesnego rolnictwa, a także wymieniono się doświadczeniami związanymi z produkcją rolniczą.

Zajęcia praktyczne odbyły się na terenie gospodarstwa Werbkowice i fermy Kotorów. Słuchaczom zaprezentowano owczarnię, w której są prowadzone doświadczenia hodowlane we współpracy z SGGW w Warszawie. W wyniku prac doświadczalnych stworzono syntetyczną linię owiec plenno-mięsnych „Wrober”. Poza owcami bardzo dużym zainteresowaniem cieszyła się hodowla koni rasy Małopolskiej w typie Furiozo-Przedświt.

Na fermie w Kotorowie Dyrektor omówił zasady chowu bydła mlecznego, zaprezentował pomieszczenia dla poszczególnych grup wiekowych bydła oraz halę udojową. Ponadto przedstawił nowatorskie rozwiązania organizacyjno-technologiczne w zakresie gospodarki paszowej i omówił dawkowanie pasz. Wizyta w RZD Werbkowice była interesującym doświadczeniem dla uczestników, którzy z zaciekawieniem wysłuchali informacji przedstawionych przez Dyrektora Zakładu.

Na zakończenie spotkania Dyrektor podziękował opiekunom i młodzieży za wizytę oraz zaprosił do kolejnych odwiedzin RZD Werbkowice.

{slimbox images/stories/zdjecia/2019/wer2.jpg,images/stories/zdjecia/2019/wer2m.jpg;

images/stories/zdjecia/2019/wer3.jpg,images/stories/zdjecia/2019/wer3m.jpg;

images/stories/zdjecia/2019/wer4.jpg,images/stories/zdjecia/2019/wer4m.jpg;

images/stories/zdjecia/2019/wer5.jpg,images/stories/zdjecia/2019/wer5m.jpg;

images/stories/zdjecia/2019/wer6.jpg,images/stories/zdjecia/2019/wer6m.jpg;

images/stories/zdjecia/2019/wer7.jpg,images/stories/zdjecia/2019/wer7m.jpg;

images/stories/zdjecia/2019/wer8.jpg,images/stories/zdjecia/2019/wer8m.jpg;

images/stories/zdjecia/2019/wer9.jpg,images/stories/zdjecia/2019/wer9m.jpg;

images/stories/zdjecia/2019/wer10.jpg,images/stories/zdjecia/2019/wer10m.jpg}

Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy
Skip to content