HELCOM AGRI 8-2019 meeting Berlin

HELCOM AGRI 8-2019 meeting Berlin

08.11.2019 W dniach 5 i 6 listopada 2018 w Berlinie dr Piotr Skowron z Zakładu Żywienia Roślin i Nawożenia IUNG – PIB brał udział w spotkaniu HELCOM AGRI 8-2019. Grupa robocza Helcom Agri zajmuje się zagadnieniami związanymi z problematyką rozproszenia pierwiastków biogenicznych z rolniczej przestrzeni produkcyjnej do środowiska i działaniom zmierzającym do lepszej ochrony Morza Bałtyckiego przed zanieczyszczeniami ze źródeł rolniczych.

Aktywność IUNG-PIB w grupie Agri stanowi wsparcie merytoryczne i negocjacyjne dla Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, którego przedstawiciel przewodniczył polskiej delegacji.

Spotkanie dotyczyło aktualnych działań grupy, miedzy innymi: aktualizacji i implementacji Bałtyckiego Planu Działania (BSAP), opracowaniu regionalnej strategii odzyskiwania pierwiastków biogenicznych, znajdujących się w agroekosystemach i ponownego ich wykorzystania w produkcji roślinnej i zwierzęcej, oraz aktualizacji założeń i celów  Bałtyckiego Planu Działania.

Podczas obrad negocjowano zmiany Aneksu 3 do Konwencji Helsińskiej. Strona Polska jest odpowiedzialna, za przygotowanie nowej wersji dwóch zapisów dotyczących gospodarki nawozami naturalnymi. Pracownicy IUNG-PIB opracowali projekt zmian w aneksie. Podczas spotkania omawiano merytoryczną stronę tych zapisów i spójność aktami prawnymi Polski i innych krajów partnerskich. Zmiana Aneksu 3 będzie zatwierdzona w 2020 roku na spotkaniu ministerialnym przedstawicieli krajów członkowskich Komisji Helsińskiej.

Bezpośrednio przed spotkaniem HELCOM AGRI 8 dr Piotr Skowron brał udział w warsztatach projektu BONUS TOOLS2SEA dotyczącym aspektów społecznych i ekonomicznych aktualizacji i implementacji (BSAP). Podczas warsztatów dyskutowano o instrumentach politycznych, zaangażowaniu administracji publicznej, oraz sprawiedliwym podziale kosztów wprowadzenia BSAP w życie.   /P.S./

{slimbox images/stories/zdjecia/2019/heb2.jpg,images/stories/zdjecia/2019/heb2m.jpg;

images/stories/zdjecia/2019/heb3.jpg,images/stories/zdjecia/2019/heb3m.jpg}

Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy
Skip to content