Spotkanie inaugurujące projekt BIOEASTsUP

Spotkanie inaugurujące projekt BIOEASTsUP

24.102019 W dniach 21-22 października 2019 roku w siedzibie Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa- Państwowego Instytutu Badawczego odbyło się spotkanie inaugurujące projekt BIOEASTsUP. Będzie on wspierał inicjatywę BIOEAST w realizacji jej misji do roku 2030 oraz Planu Działania na rzecz przemian Europy Środkowej i Wschodniej (CEE) w zakresie biogospodarki.

Cel ten zostanie osiągnięty poprzez zaangażowanie interesariuszy, położenie nacisku na zrównoważoną biogospodarkę o obiegu zamkniętym w agendzie rządów państw Europy Środkowej i Wschodniej, poprzez poprawę form współpracy makroregionalnej z sektorem rolno-spożywczym niższego i wyższego szczebla oraz wspieranie i rozwój krajowych strategii biogospodarki.

Projekt przyczyni się do wzmocnienia inicjatywy BIOEAST, a co za tym idzie, będzie stanowił wsparcie dla badań i innowacji, rozwoju obszarów wiejskich i innych polityk na rzecz wzrostu znaczenia biogospodarki w Europie Środkowo-Wschodniej poprzez stworzenie korzystnych międzysektorowych ram dla zrównoważonego wykorzystania potencjału biomasy.

Podczas spotkania zostały omówione najważniejsze kwestie dotyczące poszczególnych zadań w ramach projektu. W projekcie uczestniczy 21 partnerów z 13 krajów.

{slimbox images/stories/zdjecia/2019/bioe2.jpg,images/stories/zdjecia/2019/bioe2m.jpg;

images/stories/zdjecia/2019/bioe3.jpg,images/stories/zdjecia/2019/bioe3m.jpg}

Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy
Skip to content