Posiedzenie Rady Naukowej IUNG-PIB

25.09.19   W dniu 18 września 2019 r. odbyło się CCLXX posiedzenie Rady Naukowej IUNG-PIB, na którym pozytywnie zaopiniowano wniosek w sprawie nadania dr hab. Jolancie Korzeniowskiej tytułu profesora nauk rolniczych. Ponadto Rada podjęła uchwały w sprawie powołania prof. dr hab. Mariusza Matyki na stanowisko profesora w IUNG-PIB oraz zatrudnienia dr Magdaleny Dziągwy-Becker na stanowisku adiunkta.

Rada wyznaczyła recenzentów rozprawy doktorskiej mgr Dariusza Jędrejka. Wybrano członka Komisji Rady Naukowej ds. Przewodów Doktorskich i Rozwoju Kadry Naukowej oraz przyjęto zmianę w Regulaminie Rady Naukowej IUNG-PIB. Pozytywnie zaopiniowano zmiany w planie finansowym Instytutu na 2019 r.

Ponadto Rada Naukowa przyjęła regulaminy:
1.    Regulamin czynności w postępowaniu w sprawie nadania stopnia naukowego doktora.
2.    Regulamin przygotowywania rozpraw doktorskich w formie zbioru artykułów naukowych.
3.    Regulamin czynności w postępowaniu w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego.
4.    Regulamin wyróżniania rozpraw doktorskich i rozpraw habilitacyjnych.

Rada również zaopiniowała Regulamin świadczeń dla uczestników studiów doktoranckich w IUNG-PIB.

Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy
Skip to content