Informacja o posiedzeniu WRDR w LUW

22.08.19   W dniu 19 sierpnia 2019 r. w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim odbyło się IV posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Rolniczego (WRDR) poświęcone suszy rolniczej, planom przeciwdziałania skutkom suszy (PPSS), przeciwdziałaniu skutkom powodzi oraz możliwości współpracy Lubelskiego Rynku Hurtowego z rynkiem amerykańskim.
Oprócz stałych członków WRDR oraz V-ce marszałka Sebastiana Trojaka w spotkaniu uczestniczył dr inż. Jan Jadczyszyn z Zakładu Gleboznawstwa Erozji i Ochrony Gruntów, który wygłosił referat nt. Aktualne zagrożenie suszą w województwie lubelskim oraz gospodarowanie wodą w rolnictwie w warunkach suszy.

Wicewojewoda Lubelski  Robert Gmitruczuk podziękował IUNG-PIB w Puławach za prowadzenie systemu monitoringu suszy rolniczej (SMSR) oraz za rzetelne wykazanie obszarów  zagrożonych suszą. Wskazał też na potrzebę rozszerzenia współpracy.

Podkreślił również, że IUNG-PIB w Puławach poprzez swoją działalność  wspiera rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich Lubelszczyzny, promując nowoczesne, innowacyjne techniki  i technologie produkcji  sprowadzone w Rolniczych Zakładach Doświadczalnych  IUNG-PIB, zlokalizowanych na terenie regionu. Pracownicy Instytutu od lat współpracują w sposób partnerski  z władzami administracyjnymi i samorządowymi Lubelszczyzny. Warto podkreślić, że IUNG-PIB w roku 2015 został wyróżniony zaszczytnym tytułem „Ambasadora Lubelszczyzny”. Ważnym kierunkiem działalności IUNG-PIB jest współpraca ze wszystkimi uczelniami Lubelszczyzny i LODR w Końskowoli oraz szkołami rolniczymi.

Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy
Skip to content