Sympozjum Naukowe „Metagenomy różnych  środowisk”

Sympozjum Naukowe „Metagenomy różnych środowisk”

04.07.2019 W dniach 27-28 czerwca 2019 r. w Lublinie, już po raz czwarty odbyło się Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe „Metagenomy różnych  środowisk”. Konferencja ta jest organizowana od roku 2016 przez pięć jednostek naukowych: Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy, Instytut Agrofizyki PAN, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie oraz Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie.

Tegoroczna konferencja odbyła się w Ecotech-Complex – Centrum Analityczno-Programowym dla Zaawansowanych Technologii Przyjaznych Środowisku. Sympozjum zostało zorganizowane w tym roku przez Zakład Mikrobiologii Środowiskowej UMCS, a współorganizatorami byli: Zakład Mikrobiologii Rolniczej IUNG-PIB, Zakład Badań Systemu Gleba-Roślina IA PAN, Katedra Biochemii i Chemii Środowiska KUL oraz Zakład Biologii Mikroorganizmów SGGW.

Celem Sympozjum było podsumowanie dotychczasowej wiedzy i najnowszych osiągnięć w badaniach z zakresu metagenomiki, mikrobiologii środowiskowej, znaczenia mikroorganizmów różnych środowisk dla rolnictwa i ochrony środowiska.

Obrady oficjalnie otworzyła Pani dr hab. Jolanta Jaroszuk-Ściseł, prof. UMCS oraz Dziekan Wydziału Biologii UMCS Pan prof. dr hab. Kazimierz Trębacz. W trakcie trwania spotkania 55 lecie pracy naukowej obchodził Pan prof. dr hab. Adam Jaworski, którego sylwetkę przybliżyła uczestnikom Sympozjum Pani prof. dr hab. Wanda Małek. W tym roku w obradach sympozjum wzięło udział ponad 120 uczestników z całej Polski. Zaprezentowano wyniki badań zarówno w formie prezentacji ustnych jak i w formie multimedialnych prezentacji posterowych oraz tradycyjnych plakatów. Obradom towarzyszyła ożywiona dyskusja.

W ramach Sympozjum odbyły się 4 sesje tematyczne:
•    Nowoczesne metody stosowane w badaniach ekologii mikroorganizmów;
•    Metagenomika w mikrobiologii środowiskowej;
•    Metagenomika aplikacyjna;
•    Metagenomika, a jakość środowiska (rolnictwo i analiza gleb).

Jak co roku towarzyszyli nam także sponsorzy sympozjum: Genomed S.A., Eurofins, EURx, A&A Biotechnology, Sartorius, Precoptic Co.
Pierwszy dzień Sympozjum zakończył się spacerem w Ogrodzie Botanicznym UMCS. Uczestnicy mieli możliwość pod okiem przewodnika zapoznać się z najważniejszymi zakątkami Ogrodu, a następnie uczestniczyli w spotkaniu koleżeńskim w Dworku Kościuszków.

Podczas dwóch dni Sympozjum prelegenci wygłosili osiem wykładów plenarnych oraz 12 referatów. Zaprezentowano 76 posterów, z czego część była prezentowana w formie krótkich prezentacji multimedialnych.

Drugiego dnia spotkania miało miejsce wręczenie nagród za najlepsze referaty i postery. Wśród osób wyróżnionych znalazł się Pan mgr Jarosław Grządziel, którego referat pt. Metataksonomika – w poszukiwaniu mikrobiologicznej “ciemnej materii”, wywołał duże zainteresowanie.

Na zakończenie konferencji organizatorzy zaprosili uczestników na V Sympozjum, które odbędzie się w murach SGGW w Warszawie. Natomiast już w roku 2021 Sympozjum ponownie będzie organizowane przez Zakład Mikrobiologii Rolniczej IUNG.

Dziękujemy za Waszą obecność, aktywny udział i niesamowitą naukową i koleżeńską atmosferę. Jesteśmy dumni, iż sympozjum to corocznie budzi tak duże zainteresowanie środowiska naukowego.
Komitet Organizacyjny:
Przewodnicząca:
dr hab. Jolanta Jaroszuk-Ściseł, prof. UMCS (UMCS, Lublin)
Członkowie:
dr hab. Anna Gałązka, prof. IUNG-PIB (IUNG-PIB, Puławy)
prof. dr hab. Magdalena Frąc (IA PAN, Lublin)
dr Agata Goryluk-Salmonowicz, dr hab. Tomasz Stępkowski (SGGW, Warszawa),
dr hab. Agnieszka Wolińska (KUL, Lublin)

{slimbox images/stories/zdjecia/2019/kmb2.jpg,images/stories/zdjecia/2019/kmb2m.jpg;

images/stories/zdjecia/2019/kmb3.jpg,images/stories/zdjecia/2019/kmb3m.jpg;

images/stories/zdjecia/2019/kmb4.jpg,images/stories/zdjecia/2019/kmb4m.jpg;

images/stories/zdjecia/2019/kmb5.jpg,images/stories/zdjecia/2019/kmb5m.jpg;

images/stories/zdjecia/2019/kmb6.jpg,images/stories/zdjecia/2019/kmb6m.jpg;

images/stories/zdjecia/2019/kmb7.jpg,images/stories/zdjecia/2019/kmb7m.jpg;

images/stories/zdjecia/2019/kmb8.jpg,images/stories/zdjecia/2019/kmb8m.jpg;

images/stories/zdjecia/2019/kmb9.jpg,images/stories/zdjecia/2019/kmb9m.jpg;

images/stories/zdjecia/2019/kmb10.jpg,images/stories/zdjecia/2019/kmb10m.jpg}

Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy
Skip to content