Publikacje naukowe IUNG-PIB na VIII Kongresie Europejskich Mikrobiologów

05.07.19  W ramach organizacji VIII Kongresu Europejskich Mikrobiologów, który odbędzie się w dniach 7-11 lipca 2019 r. w Glasgow komitet naukowy konferencji wybrał spośród wydawnictw towarzystw zrzeszonych w FEMS wyróżniające się publikacje  naukowe. W roku 2019 r. ukazała się już 5 edycja pt.: Building Microbial Communities.

Z dużym zadowoleniem komunikujemy, że w tym roku została do udziału w tym zeszycie wybrana publikacja autorstwa pracowników IUNG. 

Spośród 22 wybranych artykułów z 15 różnych czasopism jako jedyna z polskiego ośrodka naukowego znalazła się publikacja pt. „The rhizosphere microbiome and its beneficial effects on plants—current knowledge and perspectives” autorstwa Małgorzaty Woźniak i Anny Gałązki.

Odzwierciedlając różnorodność tematów, które będą prezentowane podczas FEMS2019, zbiór prac pt. Building Microbial Communities przedstawia szeroki zakres obszarów badawczych, w których społeczności mikroorganizmów zajmują centralne miejsce.

Publikacja ta jest częścią badań Pani mgr Małgorzaty Woźniak w ramach realizacji pracy doktorskiej pt. „Bakteryjne endofity roślin uprawnych i chwastów – różnorodność biologiczna i ocena potencjału biotechnologicznego w promowaniu wzrostu i rozwoju roślin”. Praca doktorska realizowana jest w Zakładzie Mikrobiologii Rolniczej.

Zapraszamy na stronę wirtualnego zeszytu w podanym poniżej linku.
https://fems-microbiology.org/fems-activities/journals/joint-special-issues/building-microbial-communities/
https://www.exeley.com/advancements_of_microbiology/doi/10.21307/PM-2019.58.1.059

 

Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy
Skip to content