Posiedzenie Rady Naukowej IUNG-PIB

02.07.19  W dniu 28 czerwca 2019 r. odbyło się CCLXIX posiedzenie Rady Naukowej IUNG-PIB, na którym pozytywnie zaopiniowano plan działalności naukowo-badawczej Instytutu na rok 2020. Rada Naukowa podjęła uchwały w sprawie przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego oraz wyznaczenia członków Komisji habilitacyjnej dla kandydatów: dr Magdaleny Borzęckiej, dr Guillaume Debaene, dr Krzysztofa Jończyka, dr Doroty Pikuły i dr Jarosława Stalengi.

Wyznaczono promotora pomocniczego w przewodzie doktorskim mgr inż. Damiana Badory i zatwierdzono tytuł rozprawy doktorskiej mgr inż. Edyty Aleksandrowicz.

Pozytywnie zaopiniowano wnioski dr hab. Danuty Leszczyńskiej, dr hab. Grzegorza Siebielca i dr hab. Rafała Wawera o awansowanie na stanowisko profesora Instytutu (IUNG-PIB). Rada Naukowa również pozytywnie zaopiniowała wnioski dr hab. Anny Gałązki i dr Anny Marzec-Grządziel o przyznanie Nagrody Prezesa Rady Ministrów oraz wniosek o przyznanie Dyrektorowi Instytutu nagrody rocznej za rok 2018.

Ponadto zaopiniowano sprawy wynajmu lub sprzedaży niektórych lokali będących w zasobach Instytutu, a także podjęto uchwałę o poparciu działań zmierzających do utworzenia spółki celowej do komercjalizacji wyników badań naukowych.

Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy
Skip to content