Konferencja Naukowa „SYSTEMY PRODUKCJI ROŚLINNEJ

Konferencja Naukowa „SYSTEMY PRODUKCJI ROŚLINNEJ – produkcyjność – jakość – środowisko 25 lat badań w IUNG – PIB

10.06.2019 W dniach 6-7 czerwca 2019 w IUNG-PIB w Puławach odbyła się konferencja naukowa pt.: „Systemy produkcji roślinnej. Produkcyjność – jakość – środowisko, która była podsumowaniem 25 lat badań prowadzonych na obiekcie doświadczalnym w Osinach. W trakcie konferencji odbyła się również uroczystość jubileuszu 50-lecia pracy prof. dr hab. Jana Kusia, wieloletniego kierownika Zakładu Systemów i Ekonomiki Produkcji Roślinnej oraz przewodniczącego Rady Naukowej IUNG – PIB.

Pierwszego dnia obrady odbywały się w ramach sesji pod tytułem: „Systemy produkcji roślinnej – aspekty regionalne”. Referat wiodący w tej sesji został wygłoszony przez prof. dr hab. Jana Kusia z IUNG-PIB  i dotyczył oceny produkcyjnych i środowiskowych efektów różnych systemów produkcji roślinnej. Słuchacze zapoznali się też z oceną kierunków rozwoju różnych systemów produkcji rolniczej w regionach, którą przedstawił dr hab. Jerzy Kopiński z IUNG-PIB.

W pierwszej sesji naukowej wystąpili również przedstawiciele jednostek naukowych, którzy współpracowali z IUNG – PIB prowadząc swoje badania na obiekcie doświadczalnym w Osinach.  Dr hab. Leszek Lenc z UTP z Bydgoszczy przedstawił problematykę oceny zdrowotności roślin uprawianych w ekologicznym i konwencjonalnym systemie produkcji roślinnej. Dr hab. Grażyna Cacak-Pietrzak z SGGW zaprezentowała wyniki  badań nad wartością technologiczną ziarna odmian pszenicy z różnych systemów produkcji roślinnej. Dr hab. Krystyna Zarzyńska z IHAR-PIB porównała produkcyjność i jakość ziemniaka w ekologicznym i integrowanym systemie produkcji roślinnej. Prof. dr hab. Stefan Martyniuk z IUNG-PIB w swoim wystąpieniu omówił zagadnienie roli i aktywności mikroorganizmów jako wskaźników żyzności gleby w różnych systemach produkcji roślinnej.

W trakcie pierwszego dnia konferencji zorganizowano również  sesję terenową na polach doświadczalnych w RZD IUNG-PIB w Osinach, gdzie prowadzone są doświadczenia związane z systemami produkcji roślinnej.

Drugi dzień konferencji poświęcono rolnictwu ekologicznemu organizując sesję pt.: „Nowe wyzwania w badaniach nad rolnictwem ekologicznym”. Wygłoszono referaty dotyczące produkcyjności i agrotechniki, jakości i rynku produktów ekologicznych oraz wpływu rolnictwa ekologicznego na środowisko naturalne.

Dr Krzysztof Jończyk przedstawił założenia Ekologicznego Doświadczalnictwa Odmianowego oraz wybrane wyniki badań nad doborem odmian zbóż dla rolnictwa ekologicznego. O płodozmianie jako węzłowym ogniwie polowej produkcji roślinnej w rolnictwie ekologicznym mówił prof. dr hab. Marek Marks z UWM w Olsztynie. Wyniki badań dotyczące konwersji produkcji konwencjonalnej na ekologiczną zaprezentował dr hab. Tadeusz Sadowski z UWM w Olsztynie. Ocenę plonowania lędźwianu i perspektyw wykorzystania tej rośliny w rolnictwie ekologicznym  przedstawił prof. dr hab. Jerzy Księżak z IUNG-PIB.

Druga część tej sesji dotyczyła oceny jakości surowców w rolnictwie ekologicznym oraz stanu i perspektyw rozwoju rynku produktów pochodzących z tego systemu rolniczego. Dr Dominika Średnicka-Tober z SGGW przedstawiła wyniki badań dotyczące oceny jakości produktów ekologicznych oraz ich wpływu na zdrowie. O kierunkach rozwoju gospodarstw ekologicznych w Polsce mówiła dr Wioletta Wrzaszcz z IERiGŻ-PIB, a o zawartości związków bioaktywnych w oleju z lnianki siewnej dr Danuta Kurasiak-Popowska z UP w Poznaniu. Dr hab. Wacław Jarecki z UR w Rzeszowie przedstawił, ważne z punktu wiedzenia produkcyjności i jakości roślin bobowatych zagadnienie wpływu nitraginy na wielkość i jakość plonu nasion soi.

W ostatniej części sesji poruszono tematykę wpływu rolnictwa  ekologicznego  na  różne elementy środowiska naturalnego. O efektywności zadrzewień śródpolnych w ograniczaniu zanieczyszczeń obszarowych w krajobrazie rolniczym mówił prof. dr hab. Lech Szajdak z IŚRiL PAN w Poznaniu. Dr Paweł Radzikowski z IUNG-PIB  ocenił różnorodność gatunkową dżdżownic w różnych systemach produkcji roślinnej. Dr hab. Anna Gałązka z IUNG-PIB zaprezentowała wyniki badań dotyczące zmian w metagenomice i bioróżnorodności funkcjonalnej gleb pod wpływem oddziaływania biowęgla. Ocenę różnorodności zbiorowisk segetalnych w ekologicznej uprawie lędźwianu w zależności od sposobu siewu przedstawiła dr Jolanta Bojarszczuk z IUNG-PIB.

{slimbox images/stories/zdjecia/2019/ed13.jpg,images/stories/zdjecia/2019/ed13m.jpg;

images/stories/zdjecia/2019/ed14.jpg,images/stories/zdjecia/2019/ed14m.jpg;

images/stories/zdjecia/2019/ed15.jpg,images/stories/zdjecia/2019/ed15m.jpg;

images/stories/zdjecia/2019/ed16.jpg,images/stories/zdjecia/2019/ed16m.jpg;

images/stories/zdjecia/2019/ed2.jpg,images/stories/zdjecia/2019/ed2m.jpg;

images/stories/zdjecia/2019/ed3.jpg,images/stories/zdjecia/2019/ed3m.jpg;

images/stories/zdjecia/2019/ed4.jpg,images/stories/zdjecia/2019/ed4m.jpg;

images/stories/zdjecia/2019/ed5.jpg,images/stories/zdjecia/2019/ed5m.jpg;

images/stories/zdjecia/2019/ed6.jpg,images/stories/zdjecia/2019/ed6m.jpg;

images/stories/zdjecia/2019/ed7.jpg,images/stories/zdjecia/2019/ed7m.jpg;

images/stories/zdjecia/2019/ed8.jpg,images/stories/zdjecia/2019/ed8m.jpg;

images/stories/zdjecia/2019/ed9.jpg,images/stories/zdjecia/2019/ed9m.jpg;

images/stories/zdjecia/2019/ed10.jpg,images/stories/zdjecia/2019/ed10m.jpg;

images/stories/zdjecia/2019/ed11.jpg,images/stories/zdjecia/2019/ed11m.jpg;

images/stories/zdjecia/2019/ed12.jpg,images/stories/zdjecia/2019/ed12m.jpg}

Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy
Skip to content