Nominacja do Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2019

Nominacja do Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2019

17.05.2019 Mgr inż. Sylwia Siebielec (Zakład Mikrobiologii Rolniczej IUNG-PIB) uzyskała nominację do Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2019 w kategorii „Naukowiec przyszłości” za realizację projektu „Rola mikroorganizmów w zasiedlaniu składowisk odpadów pohutniczych przez rośliny oraz ich wpływ na biodostępność pierwiastków śladowych” finansowanego przez NCN. Opiekunem naukowym projektu jest dr hab. Grzegorz Siebielec (Zakład Gleboznawstwa Erozji i Ochrony Gruntów).

Projekt skupia się na badaniu relacji pomiędzy mikroorganizmami a roślinami zasiedlającymi toksyczne składowiska odpadów, poznawaniu roli mikroorganizmów w remediacji obiektów skażonych metalami (ołów, kadm, arsen, cynk) oraz określaniu najbardziej efektywnych metod zabezpieczania składowisk z wykorzystaniem mikroorganizmów, roślin i różnych sorbentów (https://mikro-iung.pl/preludium-9-sylwia-siebielec/).

Partnerem merytorycznym Nagrody jest Śląskie Centrum Etyki Biznesu i Zrównoważonego Rozwoju przy Politechnice Śląskiej, a Patronem honorowym Prezes Urzędu Patentowego RP, dr Alicja Adamczak. Nominowani do tej nagrody są zaproszeni do udziału w dorocznym Forum Inteligentnego Rozwoju, które są prestiżowymi wydarzeniami poświęconymi innowacjom, inteligentnemu rozwojowi i nowym technologiom z udziałem kilkuset branżowych liderów – innowatorów i inwestorów z sektora biznesu, nauki i samorządu. Forum jest też miejscem wręczenia głównych nagród laureatom, którzy zostaną wybrani spośród nominowanych w najbliższych miesiącach. Głównym organizatorem i inicjatorem Forum i Nagrody jest Centrum Inteligentnego Rozwoju. Tegoroczna edycja – IV Forum Inteligentnego Rozwoju zostanie zorganizowana w listopadzie w Uniejowie, https://irforum.pl/

Nominowane badania będą również prezentowane w formie merytorycznych artykułów w specjalnych sekcjach „Rzecz o Innowacjach” w Rzeczpospolitej lub Pulsie Biznesu http://rzeczo.pl/wydania/

Nominacja do nagrody, publikacja oraz udział w Forum będą doskonałą okazją do promocji innowacyjnych badań Instytutu w rolnictwie i ochronie środowiska oraz zaprezentowania nowoczesnej bazy badawczej Instytutu.

{slimbox images/stories/zdjecia/2019/sys2.jpg,images/stories/zdjecia/2019/sys2m.jpg}
Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy
Skip to content