Konferencja w Golądkowie

Konferencja w Golądkowie

29.04.2019 W dniu 25 kwietnia 2019 r. w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. J. Dziubińskiej w Golądkowie (woj. mazowieckie) odbyła się konferencja pt. „Łączenie potencjału gospodarczego, edukacyjnego i naukowego determinantem sukcesu absolwenta szkoły zawodowej”.
ZSCKR w Golądkowie jest jedną ze szkół rolniczych podległych Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi, współpracujących z IUNG-PIB na mocy zawartego porozumienia.

W konferencji wzięli udział dyrektorzy i nauczyciele szkół rolniczych z całej Polski, przedstawiciele władz oświatowych, MRiRW oraz biznesu. IUNG-PIB reprezentował prof. dr hab. Stanisław Krasowicz – z-ca dyrektora ds. naukowych w zakresie badań środowiskowych.

Tematyka konferencji dotyczyła problemów o dużym znaczeniu społecznym i gospodarczym, które znalazły odzwierciedlenie w referatach:
1.    Szkola zawodowa XXI wieku – przedstawienie kierunków zmian w kształceniu zawodowym.
2.    Absolwenci szkół zawodowych na rynku pracy.
3.    Oczekiwania pracodawców wobec absolwentów szkół zawodowych.
4.    Rola współpracy szkół z instytucjami naukowymi i badawczymi w zakresie kształcenia zawodowego (prof. dr hab. Stanisław Krasowicz).
5.    Łączenie potencjału gospodarczego, edukacyjnego i naukowego na rzecz kształcenia zawodowego – przykłady dobrych praktyk ZSCKR.

Prof. dr hab. Stanisław Krasowicz omówił na przykładzie IUNG-PIB w Puławach kierunki i znaczenie współpracy instytutów badawczych podległych MRiRW ze szkołami rolniczymi. Wskazał też na uwarunkowania i perspektywy tej współpracy /link/.

Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy
Skip to content