Spotkanie grupy roboczej HELCOM AGRI 7-2019

Spotkanie grupy roboczej HELCOM AGRI 7-2019 w Petersburgu

21.03.2019 W dniach 19 i 20 marca 2018 w St Petersburgu pracownicy Zakładu Żywienia Roślin i Nawożenia IUNG – Państwowy Instytut Badawczy  brali udział w spotkaniu HELCOM AGRI 7-2019.

Grupa robocza Helcom Agri zajmuje się zagadnieniami związanymi z problematyką rozproszenia pierwiastków biogenicznych z rolniczej przestrzeni produkcyjnej do środowiska i działaniom zmierzającym do lepszej ochrony Morza Bałtyckiego przed zanieczyszczeniami ze źródeł rolniczych. Aktywność IUNG-PIB w grupie Agri stanowi wsparcie merytoryczne dla Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Spotkanie dotyczyło aktualnych działań grupy, miedzy innymi: opracowaniu regionalnej strategii odzyskiwania pierwiastków biogenicznych, znajdujących się w agroekosystemach i ponownego ich wykorzystania w produkcji roślinnej i zwierzęcej, oraz aktualizacji założeń i celów  Bałtyckiego Planu Działania.

Podczas obrad negocjowano zmiany Aneksu 3 do Konwencji Helsińskiej. Strona Polska jest odpowiedzialna, za przygotowanie nowej wersji dwóch zapisów dotyczących gospodarki nawozami naturalnymi. Pracownicy IUNG-PIB opracowali projekt zmian w aneksie, omawiali merytoryczną stronę tych zapisów i spójność aktami prawnymi Polski i innych krajów partnerskich. Zmiana Aneksu 3 będzie zatwierdzona na spotkaniu przedstawicieli krajów członkowskich Komisji Helsińskiej.

{slimbox images/stories/zdjecia/2019/peter2.jpg,images/stories/zdjecia/2019/peter2m.jpg;

images/stories/zdjecia/2019/peter3.jpg,images/stories/zdjecia/2019/peter3m.jpg}

Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy
Skip to content