Posiedzenie Rady Naukowej IUNG-PIB

04.03.19  W dniach 26-27 lutego 2019 r. odbyło się CCLXVII posiedzenie Rady Naukowej IUNG-PIB, na którym przeprowadzono publiczne obrony prac doktorskich mgr Marka Jakubowskiego i mgr Aleksandry Ukalskiej-Jarugi. Ponadto Rada Naukowa podjęła uchwały o nadaniu stopnia doktora habilitowanego dr Grzegorzowi Siebielcowi, dr Rafałowi Wawerowi i dr Elżbiecie Wołejko.

 Rada Naukowa powołała zespoły do oceny wniosków i przygotowania projektów uchwał w sprawie czynności w postępowaniach o nadanie dr hab. Annie Podleśnej, dr hab. Marioli Staniak i dr hab. Ewie Stanisławskiej-Glubiak tytułu naukowego profesora, a także wszczęła postępowanie o nadanie dr hab. Jolancie Korzeniowskiej tytułu profesora oraz wyznaczyła kandydatów na recenzentów.

Na posiedzeniu Rady wszczęto również przewód doktorski mgr inż. Moniki Jasińskiej i wyznaczono promotora. Ponadto pozytywnie zaopiniowano przeniesienie dr hab. Anny Gałązki na stanowisko profesora IUNG-PIB.

Rada Naukowa zaopiniowała kandydatów na funkcje kierowników Zakładów Naukowych i Sekretariatu Naukowego oraz dyrektora Rolniczego Zakładu Doświadczalnego w Wierzbnie. Zgłoszono kandydata do Rady Doskonałości Naukowej. Zaopiniowano również wnioski w sprawie przeszeregowania pracowników naukowych IUNG-PIB.

Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy
Skip to content