Konferencja nt. „Działalność doświadczalna RZD IUNG PIB

Konferencja nt. „Działalność doświadczalna RZD IUNG-PIB jako wsparcie innowacyjności rolnictwa”

01.03.2019 W dniu 28 lutego 2019 r. w Instytucie Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach odbyła się konferencja pt. „Działalność doświadczalna RZD IUNG-PIB jako wsparcie innowacyjności rolnictwa”. Spotkanie zostało zorganizowane w ramach realizacji zadania 2.7 programu wieloletniego IUNG-PIB na lata 2016-2020.

Celem konferencji było przedstawienie kierunków i celów działalności zakładów naukowych IUNG-PIB w Rolniczych Zakładach Doświadczalnych będących integralną częścią Instytutu. RZD pełnią również funkcje regionalnych centrów innowacji i postępu w rolnictwie.

W spotkaniu uczestniczyło 46 osób. Obok kadry kierowniczej RZD w konferencji uczestniczyli kierownicy zakładów naukowych i działów oraz grupa pracowników IUNG-PIB, a także przedstawiciele Rady Naukowej.

Podczas konferencji zaprezentowano referat wprowadzający nt. „Działalność RZD IUNG-PIB, a postęp technologiczny i innowacyjność polskiego rolnictwa”  /link/, a następnie wszyscy kierownicy zakładów naukowych prezentowali kierunki i cele działalności doświadczalnej i innowacyjnej swoich zakładów w Rolniczych Zakładach Doświadczalnych (prezentacje dostępne na stronie http://pw.iung.pl/).

Referatom towarzyszyła ożywiona dyskusja. Dyrektorzy RZD zwracali uwagę na otwartość swojej działalności na prowadzenie doświadczeń oraz na projekty i innowacje powstałe w zakładach naukowych IUNG-PIB.
Uczestnicy warsztatów otrzymali materiały zawierające wszystkie prezentacje.

Konferencja była okazją do zapoznania się przedstawicieli RZD z kierunkami i celami działalności doświadczalnej IUNG-PIB oraz z informacjami w zakresie wspierania innowacyjności i konkurencyjności rolnictwa. Ponadto spotkanie dawało możliwość wskazania perspektywicznych działań w tym zakresie, wynikających z założeń programu wieloletniego na lata 2016-2020.

{slimbox images/stories/zdjecia/2019/rzd2.jpg,images/stories/zdjecia/2019/rzd2m.jpg;

images/stories/zdjecia/2019/rzd3.jpg,images/stories/zdjecia/2019/rzd3m.jpg;

images/stories/zdjecia/2019/rzd4.jpg,images/stories/zdjecia/2019/rzd4m.jpg;

images/stories/zdjecia/2019/rzd5.jpg,images/stories/zdjecia/2019/rzd5m.jpg;

images/stories/zdjecia/2019/rzd6.jpg,images/stories/zdjecia/2019/rzd6m.jpg;

images/stories/zdjecia/2019/rzd7.jpg,images/stories/zdjecia/2019/rzd7m.jpg;

images/stories/zdjecia/2019/rzd8.jpg,images/stories/zdjecia/2019/rzd8m.jpg;

images/stories/zdjecia/2019/rzd9.jpg,images/stories/zdjecia/2019/rzd9m.jpg;

images/stories/zdjecia/2019/rzd10.jpg,images/stories/zdjecia/2019/rzd10m.jpg;

images/stories/zdjecia/2019/rzd11.jpg,images/stories/zdjecia/2019/rzd11m.jpg;

images/stories/zdjecia/2019/rzd12.jpg,images/stories/zdjecia/2019/rzd12m.jpg;

images/stories/zdjecia/2019/rzd13.jpg,images/stories/zdjecia/2019/rzd13m.jpg;

images/stories/zdjecia/2019/rzd14.jpg,images/stories/zdjecia/2019/rzd14m.jpg;

images/stories/zdjecia/2019/rzd15.jpg,images/stories/zdjecia/2019/rzd15m.jpg;

images/stories/zdjecia/2019/rzd16.jpg,images/stories/zdjecia/2019/rzd16m.jpg}

Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy
Skip to content