IUNG PIB na 59. Sesji Naukowej IOR-PIB

IUNG PIB na 59. Sesji Naukowej IOR-PIB

26.02.2019 W dniach 12-14 lutego 2019 r. w Instytucie Ochrony Roślin – Państwowym Instytucie Badawczym w Poznaniu odbyła się 59. Sesja Naukowa IOR-PIB. Tematem przewodnim Sesji były „Nowoczesne rozwiązania w ochronie roślin”. W przeddzień oficjalnego otwarcia Sesji odbyło się Forum Młodych Naukowców i panel dyskusyjny Nauka – Praktyce poświęcony problematyce transferu wyników badań naukowych do praktyki rolniczej.

Podczas kolejnych dwóch dni Konferencji pracownicy instytutów naukowych, uczelni wyższych, Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Ośrodków Doradztwa Rolniczego oraz firm fitofarmaceutycznych wygłosili referaty i zaprezentowali postery. Pracownicy IUNG-PIB w ramach Sesji wygłosili 5 referatów i zaprezentowali 4 postery:

  • Odporność chwastów na herbicydy w warunkach południowo-zachodniej Polski – geneza zjawiska i stan obecny – Krzysztof Domaradzki, Katarzyna Marczewska-Kolasa, Mariusz Kucharski (IUNG-PIB Oddział Wrocław) – referat
  • Wpływ różnych systemów uprawy roli na zachwaszczenie i zdrowotność pszenicy ozimej  – Janusz Smagacz, Beata Feledyn-Szewczyk, Anna Nieróbca (IUNG-PIB w Puławach) – referat
  • Nowe adiuwanty wieloskładnikowe do zabiegów przedwschodowych – Mariusz Kucharski, Olga Zajączkowska, Dorota Kaczmarek (IUNG-PIB Oddział Wrocław) – referat
  • System Ekologicznego Doświadczalnictwa Odmianowego (EDO) – narzędzie testowania przydatności odmian zbóż do uprawy w rolnictwie ekologicznym – Beata Feledyn-Szewczyk, Krzysztof Jończyk (IUNG-PIB w Puławach), Józef Zych, Andrzej Najewski (COBORU Słupia Wielka) – referat
  • Różnorodność segetalna w łanach roślin uprawnych w wybranych gospodarstwach rolnych województwa wielkopolskiego – Jolanta Bojarszczuk, Janusz Podleśny (IUNG-PIB w Puławach) – referat
  • Nasilenie naczyniowej pasiastości liści pszenicy ozimej w zależności od sposobu nawożenia słomą – Stefan Martyniuk, Janusz Smagacz (IUNG-PIB w Puławach) – poster
  • Wpływ intensywności uprawy na zdrowotność łanu oraz zmienność plonowania odmian pszenicy ozimej – Renata Kieloch, Ryszard Weber (IUNG-PIB Oddział Wrocław), Tomasz Kulon (COBORU SDOO Zybiszów) – poster
  • Skuteczność chwastobójcza bromoksynilu stosowanego samodzielnie oraz w mieszaninach w warunkach integrowanej uprawy kukurydzy – Hanna Gołębiowska, Renata Kieloch (IUNG-PIB Oddział Wrocław) – poster
  • Struktura zużycia chemicznych środków ochrony roślin w gospodarstwach rolnych województwa podkarpackiego – Janusz Podleśny, Anna Podleśna (IUNG-PIB w Puławach) – poster.

59. Sesja Naukowa IOR-PIB umożliwiła uczestnikom poznanie najnowszych osiągnięć z zakresu ochrony roślin, a także aktualnych problemów producentów rolnych. Z pewnością była to również okazja do spotkań, dyskusji i nawiązania kontaktów w gronie specjalistów, które w przyszłości mogą zaowocować współpracą oraz podejmowaniem kolejnych naukowych wyzwań.

{slimbox images/stories/zdjecia/2019/ior2.jpg,images/stories/zdjecia/2019/ior2m.jpg;

images/stories/zdjecia/2019/ior3.jpg,images/stories/zdjecia/2019/ior3m.jpg;

images/stories/zdjecia/2019/ior4.jpg,images/stories/zdjecia/2019/ior4m.jpg;

images/stories/zdjecia/2019/ior5.jpg,images/stories/zdjecia/2019/ior5m.jpg}

Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy
Skip to content