Spotkanie w ramach projektu Manure Standards

4 spotkanie w ramach projektu ” Manure Standards”

11.02.2019 W dniach 6-8 luty 2019 r. w Helsinkach odbyło się 4 spotkanie w ramach projektu „Advanced manure standards for sustainable nutrient management and reduced emissions – Manure Standards”. W spotkaniu uczestniczyli pracownicy Zakładu Żywienia Roślin i Nawożenia.  Spotkanie w Helsinkach było poświęcone prezentacji aktualnych postępów w realizacji zadań i wyników badań w zakończonych obszarach tematycznych. Określono ramy czasowe kolejnych aktywności i rozpoczęto prace nad implementacją osiągnięć projektu.

Projekt  Manure Standards jest projektem flagowym Strategii UE dla Regionu Morza Bałtyckiego (SUE RMB) w ramach programu Interreg Baltic Sea Region i jest realizowany w latach 2017-2019. Celem strategicznym jest przeciwdziałanie eutrofizacji  Bałtyku  poprzez stworzenie narzędzi do efektywnego zarządzania zasobami nawozów naturalnych w  Regionie Morza Bałtyckiego (BSR). Całość podejmowanych działań ma usprawnić przechowywanie i stosowanie nawozów naturalnych, a w efekcie – zmniejszyć rozpraszanie pierwiastków biogenicznych (szczególnie azotu i fosforu) do środowiska wodnego. Projekt jest realizowany w  trzech głównych obszarach:

  1. Opracowanie i rozwój procedur do oszacowania ilości i jakości nawozów naturalnych powstających w rolnictwie w skali gospodarstwa, regionu i całego kraju;
  2. Stworzenie rekomendacji i narzędzi do jak najlepszego zarządzania tymi nawozami i pierwiastkami biogenicznymi w nich zawartymi;
  3. Pilotażowe zastosowanie tych procedur, rekomendacji i narzędzi do systemach doradztwa rolniczego w krajach zlewiska Morza Bałtyckiego, w celu oceny ewentualnej przydatności do ich implementacji i powszechnego stosowania;
  4. Opracowanie i rozwój narzędzi do oceny skutków środowiskowych produkcji, przechowywania i stosowania nawozów naturalnych.
Liderem projektu jest Natural Resources Institute Finland (LUKE). Partnerzy projektu reprezentują 9 krajów: Finlandię, Szwecję, Danię, Niemcy, Litwę, Łotwę, Rosję i Estonię. Ze strony Polski w projekcie uczestniczą Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach oraz Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu.
Więcej informacji odnośnie planowanych działań i aktualnych rezultatów można znaleźć na oficjalnej stronie projektu: link...   i na profilu twitter @ManureStandards.

{slimbox images/stories/zdjecia/2019/ns2.jpg,images/stories/zdjecia/2019/ns2m.jpg;

images/stories/zdjecia/2019/ns3.jpg,images/stories/zdjecia/2019/ns3m.jpg;

images/stories/zdjecia/2019/ns4.jpg,images/stories/zdjecia/2019/ns4m.jpg;

images/stories/zdjecia/2019/ns5.jpg,images/stories/zdjecia/2019/ns5m.jpg}

Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy
Skip to content