Konferencja Systemów Rolno-leśnych

II Ogólnopolska Konferencja Systemów Rolno-leśnych

29.01.2019 Czy produkcję rolną można łączyć z produkcją leśną na gruntach rolnych, osiągając korzyści ekonomiczne i środowiskowe? Zdaniem uczestników II Ogólnopolskiej Konferencji Systemów Rolno-leśnych jak najbardziej tak. Konferencja pod tytułem „Perspektywy rozwoju systemów rolno-leśnych (agroleśnictwa) w Polsce” odbyła się 25 stycznia 2019 roku w murach Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Głównym organizatorem konferencji był IUNG-PIB.

Wydarzenie zgromadziło ponad 60 osób z całej Polski – pracowników naukowych, rolników, doradców rolnych, brokerów innowacji oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych. Spotkanie było finansowane ze środków NCBiR w ramach projektu SustainFARM (program ERA-NET FACCE Surplus).

Spotkanie otworzyła prof. Ewa Rembiałkowska z Wydziału Nauk o żywieniu Człowieka i Konsumpcji SGGW oraz Forum Rolnictwa Ekologicznego. Wykład pt. ” Systemy rolno-leśne czynnikiem rozwoju lokalnego obszarów wiejskich” rozpoczynający konferencję, wygłosił dr Robert Borek. Dr Piotr Tyszko-Chmielowiec z Fundacji Ekorozwoju wspólnie z prof. Krzysztofem Kujawą z Instytutu Środowiska Rolniczego i Leśnego Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu zaprezentowali wyniki projektu „Trees for Europe’s Green Infrastructure” – dobre praktyki i rekomendacje dla zadrzewień na obszarach wiejskich w Polsce. Stan aktualny i perspektywy rozwoju zadrzewień omówił dr Jacek Zajączkowski z Wydziału Leśnego SGGW, natomiast Artur Golis z Zarządu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego przekazał zebranym szereg praktycznych porad dotyczących sadzenia i pielęgnacji drzew śródpolnych.

W drugiej części konferencji rolnicy dzielili się swoimi doświadczeniami w zakładaniu i prowadzeniu różnych systemów rolno-leśnych. Barbara Baj-Wójtowicz zaprezentowała produkcję ziół w systemie rolno-leśnym (Grupa Operacyjna EPI „Agroleśnictwo w Dolinie Zielawy”), Marcin Wójcik ze Stowarzyszenia Hodowców Bydła „Pastwisko” opowiedział o hodowli bydła mięsnego oraz sadzeniu drzew i żywopłotów na pastwiskach w Beskidzie Niskim, Anna Szumełda o zadrzewieniach śródpolnych w gospodarstwie Fundacji im. St. Karłowskiego w Juchowie, dr Rafał Wawer dostarczył informacji na temat uwarunkowań i potencjału gospodarstw rolno-leśnych, badanych w projekcie SustainFARM. Grzegorz Hodun z Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach analizował możliwości innowacji w sadach tradycyjnych. Spotkanie zakończyła prof. Ewa Rembiałkowska  wykładem o wartości żywieniowej i prozdrowotnej produktów wytwarzanych z drzew i krzewów w systemach rolno-leśnych.

Wydarzenie udowodniło, że połączona produkcja żywności i drewna na gruntach rolnych w Polsce ma olbrzymi potencjał i jest źródłem wielu innowacji, w dużej mierze jeszcze nie odkrytych. Wymaga jednak zmian w regulacjach prawnych, mocno ograniczających wykorzystanie zadrzewień dla celów poprawy stanu środowiska na gruntach rolnych oraz innowacji w produkcji rolnej. Uczestnicy konferencji zgodzili się, że istnieje pilna potrzeba zwiększenia świadomości rolników, doradców rolnych oraz urzędników samorządowych w tym zakresie. Spotkanie było doskonałą okazją do wymiany poglądów pomiędzy praktykami i pozwoliło na zaplanowanie dalszych działań w kierunku promocji i wdrażania innowacyjnych systemów rolno-leśnych w Polsce.

{slimbox images/stories/zdjecia/2019/kl2.jpg,images/stories/zdjecia/2019/kl2m.jpg;

images/stories/zdjecia/2019/kl3.jpg,images/stories/zdjecia/2019/kl3m.jpg;

images/stories/zdjecia/2019/kl4.jpg,images/stories/zdjecia/2019/kl4m.jpg;

images/stories/zdjecia/2019/kl5.jpg,images/stories/zdjecia/2019/kl5m.jpg;

images/stories/zdjecia/2019/kl6.jpg,images/stories/zdjecia/2019/kl6m.jpg;

images/stories/zdjecia/2019/kl7.jpg,images/stories/zdjecia/2019/kl7m.jpg;

images/stories/zdjecia/2019/kl8.jpg,images/stories/zdjecia/2019/kl8m.jpg;

images/stories/zdjecia/2019/kl9.jpg,images/stories/zdjecia/2019/kl9m.jpg;

images/stories/zdjecia/2019/kl10.jpg,images/stories/zdjecia/2019/kl10m.jpg;

images/stories/zdjecia/2019/kl11.jpg,images/stories/zdjecia/2019/kl11m.jpg}

Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy
Skip to content