Seminarium HRS4R

Seminarium dla instytucji wdrażających zasady Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu postępowania przy rekrutacji pracowników

21.01.2019 W dniu 18 stycznia 2019 r., w siedzibie Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego (BUW), odbyła się druga edycja Seminarium dla jednostek aplikujących i wdrażających zasady związane z wyróżnieniem KE – HR Excellence in Research. Spotkanie zorganizował Krajowy Punkt Kontaktowy.

Wzięło w nim udział ok 60 uczestników reprezentujących uczelnie, instytuty PAN oraz instytuty badawcze, po jednej osobie z jednostki.  Program spotkania był oparty na nowościach związanych z implementacją zasad Karty i Kodeksu, zmianach w prowadzeniu procesu uzyskania Wyróżnienia oraz podstawowych informacjach związanych z HRS4R. Dużym zainteresowaniem cieszyło się wystąpienie pana dr. Andrzeja Kurkiewicza, zastępcy Dyrektora w Departamencie Innowacji i Rozwoju w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego – „Zapisy Ustawy 2.0 a strategia HRS4R”.

Dr Katarzyna Świerk, Kierowniczka Biura Nauki, Pełnomocnik UG ds. otwartego dostępu do publikacji i wyników badań naukowych w UG, przedstawiła zagadnienia związane z komunikacją w procesie HR Excellence in Research oraz tematy dotyczące Open Access. Dr Anna Stachowiak-Szrejbrowska, Przewodnicząca HR Working Group w Instytucie Genetyki Roślin PAN zaprezentowała metody skutecznego wdrażania Strategii HRS4R.

Koordynator HRS4R w IUNG-PIB i ekspert KE ds. wyróżnienia HR Excellence in Research – dr Monika Kowalik, prowadziła jeden z 5 paneli dyskusyjnych pt. „Jak skutecznie promować wyróżnienie HR w jednostce i środowisku zewnętrznym?”.

Pozostałe panele obejmowały następujące zagadnienia:

  • Jak przygotować i realizować Plan Działań (Action Plan)?
  • Jak przeprowadzać wewnętrzną ocenę wdrażania Karty i Kodeksu?
  • Jak systemowo wdrażać zasady Karty i Kodeksu?
  • Jak motywować pracowników i doktorantów instytucji do rozwoju kariery?

Podsumowania spotkania dokonała mgr Anna Wiśniewska – przedstawiciel KPK.

{slimbox images/stories/zdjecia/2019/buw2.jpg,images/stories/zdjecia/2019/buw2m.jpg;

images/stories/zdjecia/2019/buw3.jpg,images/stories/zdjecia/2019/buw3m.jpg}

Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy
Skip to content