Spotkanie noworoczne 2019 w IUNG-PIB

10.01.2019 W dniu 09.01.2019 r. w Instytucie Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach odbyło się spotkanie noworoczne. Jego celem było podsumowanie dokonań Instytutu w 2018 r,. złożenie podziękowań oraz życzeń.

Na zaproszenie Dyrektora IUNG-PIB w spotkaniu uczestniczył Prezydent Miasta Puławy Pan mgr inż. Paweł Maj. Uczestnikami spotkania byli aktualnie pracujący i emerytowani pracownicy oraz doktoranci IUNG-PIB, przedstawiciele RZD, pracownicy Oddziału Puławskiego Centralnej Biblioteki Rolniczej oraz Pani Honorata Mielniczenko – Dyrektor Muzeum Czartoryskich w Puławach.

Uroczystość tradycyjnie prowadzili zastępcy Dyrektora IUNG-PIB – prof. dr hab. Teresa Doroszewska, prof. dr hab. Stanisław Krasowicz.
W świąteczno-noworoczny nastrój wprowadził uczestników spotkania Chór Seniora „Zorza” działający od ponad 40 lat przy Gminnym Ośrodku Kultury w Stężycy. Zaprezentowane kolędy , niektóre mało znane, spotkały się z bardzo dużym zainteresowaniem słuchaczy. Kierownikiem chóru jest Pan Marek Wesołowski. Chór legitymuje się wieloma znaczącymi sukcesami i promuje Ziemię Stężycką  (pow. rycki).

Następnie prof. dr hab. Wiesław Oleszek przestawił informację o działalności IUNG-PIB i jej efektach uzyskanych w 2018 r. Zwrócił uwagę na szereg korzystnych zjawisk i tendencji w zakresie jakości publikacji, rozwoju naukowego kadry, pozyskiwania nowych projektów, działalności inwestycyjnej.  Zaakcentował również istotną rolę RZD zarówno jako gospodarstw modelowych, ale jak i wykonawców badań polowych .

Po wystąpieniu Dyrektora wręczono dyplomy potwierdzające nadanie stopni doktora habilitowanego nauk rolniczych Paniom  dr hab. Annie Gałązce i dr hab. Elizie Gaweł.
Kolejnym punktem uroczystości było wręczenie nagród Dyrektora IUNG-0PIB za rok 2018.

Nagrodę I stopnia otrzymała   Pani dr hab. Anna Gałązka  z Zakładu Mikrobiologii Rolniczej za pracę habilitacyjną pt  „Ocena oddziaływania różnych systemów produkcji roślinnej i technik uprawy roli na mikrobiologiczną jakość środowiska glebowego, ze szczególnym uwzględnieniem zawartości glomalin”.

Nagrody II stopnia  otrzymały dwa zespoły:

  •  prof. dr hab. Jerzy Księżak, dr Jolanta Bojarszczuk, dr hab. Anna Gałązka, dr Jacek Niedźwiedzki, mgr Karolina Gawryjołek, dr hab. Leszek Lenc, dr Małgorzata Jeske, prof. dr hab. Ewa Czyż, prof. dr hab. Maria Król za  monografię pt. „ Badania nad uprawą kukurydzy (Zea Mays L.) w wieloletniej monokulturze i zmianowaniu” wydaną w 2018 r. w serii Monografie i Rozprawy Naukowe ( nr 58).
  • oraz zespół: prof. dr hab. Anna Józefaciuk, dr Eugeniusz Nowocień, dr Rafał Wawer za  monografię pt. „ Erozja wietrzna w Polsce” wydaną  w 2018 r. w ramach serii Monografie i Rozprawy Naukowe ( nr 57).

Nagrodę II stopnia otrzymał również Pan mgr inż. Jarosław Koźlicki  Dyrektor RZD IUNG-PIB w Wierzbnie za sprawną działalność organizacyjną i efektywne zarządzanie działalnością RZD IUNG-PIB Wierzbno.

Uczestniczący w spotkaniu Prezydent Miasta Puławy Pan mgr inż. Paweł Maj dziękując za zaproszenie, wyraził uznanie dla wielokierunkowej działalności  IUNG-PIB oraz złożył Dyrekcji i pracownikom życzenia pomyślnej realizacji w roku 2019 wszystkich zamierzeń zawodowych i osobistych, zdrowia oraz wielu powodów do radości . Podkreślił też istotną rolę IUNG-PIB  w promowaniu Miasta Puławy w kraju i poza jego granicami. Stwierdził, że władze Miasta Puławy przywiązują dużą wagę do doskonalenia współpracy z IUNG-PIB.

Podczas spotkania zaprezentowano też życiorys i dokonania naukowe Pani prof. dr hab. Anny Józefaciuk – długoletniego pracownika IUNG, specjalisty w zakresie badań  nad erozją gleb i sposobami jej ograniczenia.
Sylwetkę Pani Profesor zaprezentował jeden z długoletnich  współpracowników dr inż. Eugeniusz Nowocień.

Dziękując wszystkim Pracownikom IUNG-PIB za pracę, wysiłek i zaangażowanie w roku 2018 prof. dr hab. Wiesław Oleszek podkreślił, że o wizerunku i pozycji Instytutu decyduje harmonijna współpraca wszystkich grup pracujących. Złożył serdeczne życzenia pracownikom i ich Rodzinom.

Uroczystość zakończyły toast i poczęstunek. Spotkanie upłynęło w miłej, serdecznej atmosferze.

{slimbox images/stories/zdjecia/2019/sn2.jpg,images/stories/zdjecia/2019/sn2m.jpg;

images/stories/zdjecia/2019/sn3.jpg,images/stories/zdjecia/2019/sn3m.jpg;

images/stories/zdjecia/2019/sn4.jpg,images/stories/zdjecia/2019/sn4m.jpg;

images/stories/zdjecia/2019/sn5.jpg,images/stories/zdjecia/2019/sn5m.jpg;

images/stories/zdjecia/2019/sn6.jpg,images/stories/zdjecia/2019/sn6m.jpg;

images/stories/zdjecia/2019/sn7.jpg,images/stories/zdjecia/2019/sn7m.jpg}

Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy
Skip to content