Posiedzenie Rady Naukowej IUNG-PIB

20.12.18  W dniu 18 grudnia 2018 r. odbyło się CCLXVI posiedzenie Rady Naukowej IUNG-PIB, na którym przeprowadzono publiczną obronę pracy doktorskiej mgr Magdaleny Dziągwy – Becker. Ponadto Rada Naukowa poparła wniosek o nadaniu tytułu profesora nauk rolniczych dr hab. Mariuszowi Matyce oraz podjęła uchwałę o nadaniu stopnia doktora habilitowanego dr Annie Kocirze.

 Podjęto również uchwałę w sprawie przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dr Bożeny Smreczak oraz wyznaczenia członków Komisji habilitacyjnej.

Wyznaczono recenzentów prac doktorskich mgr Marka Jakubowskiego oraz mgr Aleksandry Ukalskiej – Jarugi. Wszczęto 7 przewodów doktorskich: mgr Karoliny Furtak, mgr inż. Jarosława Grządziela, mgr inż. Michała Nędzi, mgr inż. Sylwii Siebielec, mgr inż. Agaty Witorożec, mgr Małgorzaty Woźniak, mgr inż. Aleksandry Zajączkowskiej.

Ponadto Rada Naukowa powołała Zespół do oceny wniosku i przygotowania projektów uchwał w sprawie czynności w postępowaniu o nadanie tytułu naukowego profesora dr hab. Jolancie Korzeniowskiej.

Rada Naukowa zaopiniowała kandydatów na funkcje Kierowników Zakładów Naukowych i Działów oraz Dyrektorów Rolniczych Zakładów Doświadczalnych. Zaopiniowano również wnioski w sprawie zmian własnościowych w majątku Instytutu.

Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy
Skip to content