IUNG-PIB na Szczycie Klimatycznym COP24

10.12.18 IUNG-PIB współorganizował, wraz z FAO i Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, konferencję poświęcona glebom podczas Szczytu Klimatycznego COP24 w Katowicach.

Konferencja „Black Soils for Food Security and Climate Change Adaptation and Mitigation” odbyła się 5 grudnia 2018r., jako element obchodów Międzynarodowego Dnia Gleby.  Program Konferencji...

 

 Konferencja miała na celu podniesienie świadomości na temat znaczenia gleb, w tym szczególnie gleb zasobnych w materię organiczną, dla bezpieczeństwa żywnościowego oraz łagodzenia zmian klimatu. Uczestnicy spotkania dyskutowali o konieczności i sposobach zrównoważonego gospodarowania materią organiczną gleb w celu redukcji emisji gazów cieplarnianych oraz podtrzymania potencjału produkcyjnego gleb. W konferencji Instytut reprezentowali Dyrektor Prof. dr hab. Wiesław Oleszek oraz przedstawiciele Zakładu Gleboznawstwa Erozji i Ochrony Gruntów – Dr Grzegorz Siebielec i Dr Jacek Niedźwiecki.

Konferencja została otwarta przez Pana dr Karola Krajewskiego (Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi – doradca Ministra) oraz dyrektora departamentu ds. klimatu i środowiska FAO – Zitouni Ould-Dada. Konferencja był moderowana przez Małgorzatę Buszko-Briggs z departament leśnictwa FAO.

Referaty plenarne zostały przedstawione przez dyrektora departamentu ds. wody, żywności i rolnictwa FAO – Olcaya Ünvera oraz dr Grzegorza Siebielca z IUNG-PIB. Dr Siebielec omówił rolę materii organicznej dla jakości gleb, czynniki i skalę zagrożeń, kierunki zmian jej zawartości, zasady właściwej gospodarki glebami oraz dobre praktyki w zakresie budowania baz danych, monitorowania gleb oraz współpracy z administracją. W części dyskusyjnej wypowiedział się na temat znaczenia wczesnego podnoszenia świadomości w społeczeństwie oraz znaczenia ochrony gleb organicznych dla stabilności ekosystemów.

W panelu dyskusyjnym ekspertów uczestniczył Prof. Oleszek, podkreślając rolę ciągle rozwijanych baz danych o glebach, będących w posiadaniu Instytutu, dla możliwości oceny zmian jakości gleb oraz funkcji Instytutu we wspieraniu decyzji na poziomie kraju. Omówił również współpracę Instytutu w ramach projektów międzynarodowych w zakresie rolnictwa i środowiska oraz zaznaczył, że gospodarka materią organiczną gleb jest mocno związana z gospodarowaniem wodą w ekosystemach rolniczych. W panelu uczestniczyli ponadto przedstawiciele Nowej Zelandii, Fidżi oraz Indonezji, przedstawiając ich dobre praktyki w zakresie ochrony gleb zasobnych w materię organiczną.   Link do relacji ze spotkania….

{slimbox images/stories/zdjecia/2018/cop2.jpg,images/stories/zdjecia/2018/cop2m.jpg;

images/stories/zdjecia/2018/cop3.jpg,images/stories/zdjecia/2018/cop3m.jpg;

images/stories/zdjecia/2018/cop4.jpg,images/stories/zdjecia/2018/cop4m.jpg;

images/stories/zdjecia/2018/cop5.jpg,images/stories/zdjecia/2018/cop5m.jpg;

images/stories/zdjecia/2018/cop6.jpg,images/stories/zdjecia/2018/cop6m.jpg;

images/stories/zdjecia/2018/cop7.jpg,images/stories/zdjecia/2018/cop7m.jpg;

images/stories/zdjecia/2018/cop8.jpg,images/stories/zdjecia/2018/cop8m.jpg;

 images/stories/zdjecia/2018/cop9.jpg,images/stories/zdjecia/2018/cop9m.jpg}

 

Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy
Skip to content