Spotkanie  w ramach projektu dotyczącego wpływu jednostek naukowo–badawczych na inteligentne specjalizacje

Spotkanie w ramach projektu dotyczącego wpływu jednostek naukowo–badawczych na inteligentne specjalizacje

30.11.2018 29 listopada 2018 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego odbyło się pierwsze spotkanie informacyjne organizowane w ramach projektu dotyczącego wpływu jednostek naukowo–badawczych na inteligentne specjalizacje – „Higher Education for Smart Specialisation – HESS” – http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/hess, który jest zarządzany przez Dyrekcję Generalną Wspólnotowego Centrum Badawczego (JRC) Komisji Europejskiej we współpracy z Dyrekcją Generalną ds. Edukacji i Kultury.

W spotkaniu, poza pracownikami Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie, brali udział przedstawiciele jednostek naukowych z regionu m.in. Instytutu Nowych Syntez Chemicznych (INS) i Instytutu Agrofizyki PAN. Podczas spotkania przedstawiciele JRC – John Edwards, Krzysztof Mieszkowski i Marcin Kardas wyjaśnili cele projektu HESS oraz starali się zrozumieć regionalny kontekst i potrzeby regionu.

Naukowcy zaproszeni na spotkanie mieli okazję zaprezentować projekty finansowane ze środków Unii Europejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem powiązanych z inteligentnymi specjalizacjami. Przedstawiciel IUNG-PIB zaprezentował dotychczasowe sukcesy Instytutu w konkursach ramowych UE oraz główne założenia projektu BioEcon – „Nowe strategie dotyczące Biogospodarki w Polsce”  (specjalizacja biogospodarka) oraz nowe wnioski złożone w konkursie TEAM-NET FNP (specjalizacje: innowacyjne technologie, procesy i produkty sektora rolno-spożywczego i leśno-drzewnego; inteligentne sieci i technologie geoinformacyjne; zdrowe społeczeństwo).

Spotkanie było również okazją do omówienia konkretnych celów i wyzwań, które region chciałby uwzględnić w studium przypadku dotyczącym zaangażowania jednostek naukowo–badawczych w Platformie S3 (Smart Specialisation Platform).

Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy
Skip to content