Konferencja Naukowa nt. „Działania strategiczne i planistyczne gmin a wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich”

Konferencja Naukowa nt. „Działania strategiczne i planistyczne gmin a wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich”

30.11.2018 W dniu 29 listopada 2018 r. Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach przy współpracy z Krajowym Instytutem Polityki Przestrzennej i Mieszkalnictwa w Warszawie oraz Towarzystwem Rozwoju Obszarów Wiejskich zorganizował Konferencję Naukową nt. „Działania strategiczne i planistyczne gmin a wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich”.

Konferencja została zorganizowana w ramach realizacji zadania 1.5  Programu Wieloletniego IUNG-PIB na lata 2016-2020.

Celem konferencji było omówienie możliwości i działań podejmowanych na poziomie samorządu gminnego wspierających wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich ze szczególnym uwzględnieniem działalności pozarolniczej. W konferencji udział wzięli przedstawiciele instytucji naukowych, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego, urzędów gmin, w tym wójtowie i pracownicy gmin oraz przedstawiciele ośrodków doradztwa rolniczego.  Na konferencji wygłoszono pięć referatów:

  1. Ograniczenia środowiskowe wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich –   prof. dr hab. Stanisław Krasowicz – IUNG-PIB Puławy
  2. Wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich – wstępne wyniki badania ankietowego gmin – dr Jan Jadczyszyn – IUNG-PIB Puławy
  3. Wpływ dokumentów planistycznych na rozwój wielofunkcyjny gmin  –   dr Piotr Fogel – KIPPiM Warszawa
  4. Rolnictwo w strategii rozwoju gmin –  dr Anna Nieróbca – IUNG-PIB Puławy
  5. Działania gmin wspierające wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich – dr Jan Jadczyszyn – IUNG-PIB Puławy
Na zakończenie konferencji przeprowadzono dwa panele dyskusyjne z udziałem wójtów, na których omawiano praktyczne możliwości wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich, sposoby łagodzenia barier i konfliktów społecznych z tym związanych.

{slimbox images/stories/zdjecia/2018/plg2.jpg,images/stories/zdjecia/2018/plg2m.jpg;

images/stories/zdjecia/2018/plg3.jpg,images/stories/zdjecia/2018/plg3m.jpg;

images/stories/zdjecia/2018/plg4.jpg,images/stories/zdjecia/2018/plg4m.jpg;

images/stories/zdjecia/2018/plg5.jpg,images/stories/zdjecia/2018/plg5m.jpg;

images/stories/zdjecia/2018/plg6.jpg,images/stories/zdjecia/2018/plg6m.jpg;

images/stories/zdjecia/2018/plg7.jpg,images/stories/zdjecia/2018/plg7m.jpg}

Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy
Skip to content