Seminarium naukowe z okazji 100-lecia Odzyskania Niepodległości

Spotkania w ramach grupy Helcom Agri

14.11.2018 W dniach od 6 do 8 listopada 2018 w Falentach pracownicy Zakładu Żywienia Roślin i Nawożenia IUNG-PIB brali udział w trzech spotkaniach organizowanych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w ramach grupy Helcom Agri, związanych z problematyką rozproszenia pierwiastków biogenicznych z rolniczej przestrzeni produkcyjnej do środowiska i działaniom zmierzającym do lepszej ochrony Morza Bałtyckiego przed zanieczyszczeniami ze źródeł rolniczych.

Pierwsze spotkanie dotyczyło projektu „Advanced manure standards for sustainable nutrient management and reduced emissions – Manure Standards”, którego kluczowym partnerem jest IUNG-PIB. Projekt ten jest projektem flagowym Strategii UE dla Regionu Morza Bałtyckiego (SUE RMB) w ramach programu Interreg Baltic Sea Region i jest realizowany w latach 2017-2019. Jego celem strategicznym jest zarządzania zasobami nawozów naturalnych w  Regionie Morza Bałtyckiego (BSR). Celem spotkania było omówienie zakresu projektu, prezentacja dotychczasowych działań, kierunków współpracy z grupą Helcom Agri w przyszłości, oraz wykorzystania efektów projektu w praktyce. Więcej informacji odnośnie planowanych działań i rezultatów można znaleźć na oficjalnej stronie projektu: https://www.luke.fi/manurestandards/en/frontpage/ .

Drugiego dnia odbyły się warsztaty naukowe „HELCOM Workshop on regional nutrient recycling strategy”, na których określono założenia wspólnych działań krajów zlewiska Morza Bałtyckiego w kierunku odzyskiwania pierwiastków biogenicznych znajdujących się w agroekosystemach i ponownego ich wykorzystania w produkcji roślinnej i zwierzęcej. Zostały stworzone ramy działania dla całej strategii i określone cele, które będą realizowane w przyszłych projektach.

Ostatnie spotkanie dotyczyło negocjacji Aneksu 3 do Konwencji Helsińskiej. Strona Polska jest odpowiedzialna, za przygotowanie nowej wersji dwóch zapisów dotyczących gospodarki nawozami naturalnymi. Pracownicy IUNG-PIB opracowali projekt zmian w aneksie, omawiali jego spójność z aktami prawnymi innych krajów partnerskich i ustalili zakres dalszych prac nad jego ostateczną wersją, która będzie zatwierdzona na spotkaniu przedstawicieli krajów członkowskich Komisji Helsińskiej.

{slimbox images/stories/zdjecia/2018/hel2.jpg,images/stories/zdjecia/2018/hel2m.jpg;

images/stories/zdjecia/2018/hel3.jpg,images/stories/zdjecia/2018/hel3m.jpg;

images/stories/zdjecia/2018/hel4.jpg,images/stories/zdjecia/2018/hel4m.jpg;

images/stories/zdjecia/2018/hel5.jpg,images/stories/zdjecia/2018/hel5m.jpg;

images/stories/zdjecia/2018/hel6.jpg,images/stories/zdjecia/2018/hel6m.jpg;

images/stories/zdjecia/2018/hel7.jpg,images/stories/zdjecia/2018/hel7m.jpg;

images/stories/zdjecia/2018/hel8.jpg,images/stories/zdjecia/2018/hel8m.jpg}

Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy
Skip to content