Warsztaty naukowe pt. ”Działania służące ograniczaniu emisji gazów cieplarnianych i amoniaku z rolnictwa”

Warsztaty naukowe pt. ”Działania służące ograniczaniu emisji gazów cieplarnianych i amoniaku z rolnictwa”

29.10.2018 W dniu 25 października 2018 r. w Świętokrzyskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach odbyły się warsztaty naukowe pt. ”Działania służące ograniczaniu emisji gazów cieplarnianych i amoniaku z rolnictwa”. Warsztaty zorganizowano w ramach realizacji zadania 2.6 Programu Wieloletniego IUNG-PIB na lata 2016-2020. Uczestnikami warsztatów byli pracownicy ośrodków doradztwa rolniczego oraz rolnicy.

Otwarcia warsztatów  dokonał zastępca Dyrektora IUNG-PIB ds. naukowych w zakresie badań środowiskowych – prof. dr hab. Stanisław Krasowicz oraz Dyrektor ŚODR w Modliszewicach Pan Jerzy Pośpiech.

Działalność  IUNG-PIB w Puławach w aspekcie prowadzonej współpracy z doradztwem rolniczym, przedstawił Koordynator programu wieloletniego IUNG-PIB w Puławach prof. dr hab. Stanisław Krasowicz, natomiast Dyrektor  ŚODR w Modliszewicach mgr inż. Jerzy Pośpiech omówił działalność Ośrodka na rzecz rolnictwa w województwie Świętokrzyskim wskazując duży potencjał w zakresie prowadzenia działalności doradczej, informacyjnej i edukacyjno-szkoleniowej.

Podczas warsztatów przedstawiono wybrane zagadnienia dotyczące aktywności służących ograniczaniu emisji gazów cieplarnianych i amoniaku w rolnictwie. Referaty wygłosili: prof. dr hab. Stanisław Krasowicz, prof. dr hab. Antoni Faber, dr hab. Jerzy Kopiński, mgr Anna Jędrejek oraz dr Zuzanna Jarosz.

Tematyka warsztatów dotyczyła:
– zagadnień ograniczania emisji gazów cieplarnianych realizowanych w Instytucie,
– zmian organizacyjno-produkcyjnych w rolnictwie w kontekście oddziaływań środowiskowych,
– zarządzania azotem w celu ograniczenia emisji amoniaku,
– ograniczania emisji amoniaku z zagospodarowania nawozów naturalnych i stosowania mineralnych nawozów azotowych,
– wskazania niewykorzystanego potencjału gruntów rolnych w województwie świętokrzyskim  i możliwości przeznaczenia pod uprawy na cele energetyczne.

Spotkanie było dla uczestników dobrą okazją do zapoznania się z badaniami naukowymi prowadzonymi obecnie w IUNG-PIB Puławy oraz wymiany poglądów.

{slimbox images/stories/zdjecia/2018/mod2.jpg,

images/stories/zdjecia/2018/mod2m.jpg;

images/stories/zdjecia/2018/mod3.jpg,images/stories/zdjecia/2018/mod3m.jpg;

images/stories/zdjecia/2018/mod4.jpg,images/stories/zdjecia/2018/mod4m.jpg;

images/stories/zdjecia/2018/mod5.jpg,images/stories/zdjecia/2018/mod5m.jpg}

Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy
Skip to content