NUTRIMAN – pierwsze spotkanie konsorcjum w ramach projektu H2020-RUR-15-2018-2019-2020

29.09.18 W dniach 25-26.10.2018 r. odbyło się w Brukseli pierwsze spotkanie konsorcjum projektu „Sieć tematyczna dla poprawy gospodarowania i odzysku składników nawozowych” (akronim NUTRIMAN). Projekt ten jest finansowany w ramach  Programu Ramowego Unii Europejskiej Horyzont 2020  – Działanie koordynacja i wsparcie. W skład zespołu realizujacego projekt  wchodzi 14 partnerów (jednostki naukowo-badawcze i izby rolnicze) z 8 państw europejskich. Jednym z partnerów projektu jest IUNG-PIB. 

Koordynatorem projektu jest Edward Someus z Terra Humana Ltd. z Węgier. W czasie spotkania partnerzy projektu zaprezentowali zakres działalności swoich organizacji oraz uzgodniono plan pracy. 

Celem projektu NUTRIMAN jest poprawa wykorzystania potencjału składników odżywczych N/P i ich odzysku poprzez upowszechnianie praktyk rolniczych, które nie są wystarczająco znane wśród rolników.  NUTRIMAN koncentruje się na gromadzeniu i wymianie wiedzy na temat najlepszych praktyk i metod innowacyjnego rolnictwa ekologicznego i niskonakładowego, w szczególności na opłacalnych i bezpiecznych innowacyjnych nawozach zawierających azot i fosfor. Prace realizowane w ramach NUTRIMAN będą zgodne z nowymi regulacjami prawnymi dotyczącymi stosowania nawozów po 2020 r., w tym  stosowania kompostów i produktów pofermetnacyjnych.

 

Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy
Skip to content