CCLXV posiedzenie Rady Naukowej IUNG-PIB

05.10.18   W dniu 2 października 2018 r. odbyło się CCLXV posiedzenie Rady Naukowej IUNG-PIB. Rada na podstawie wniosku komisji habilitacyjnej podjęła uchwałę o nadaniu stopnia doktora habilitowanego dr Annie Gałązce. Ponadto Rada Naukowa podjęła uchwałę o przeprowadzeniu postępowania habilitacyjnego: dr Anny Gajdy, dr Grzegorza Siebielca, dr Rafała Wawera i dr Elżbiety Wołejko, oraz wyznaczyła członków Komisji habilitacyjnej. Poza tym wyznaczono recenzentów pracy doktorskiej mgr inż. Magdaleny Dziągwy-Becker.

Rada Naukowa pozytywnie zaopiniowała, kandydatury wyłonione w wyniku postępowania konkursowego na stanowisko adiunkta i asystenta. Zaopiniowano również wnioski w sprawie zmian własnościowych w majątku Instytutu.

Z-ca Przewodniczącego Rady Naukowej prof. dr hab. Adam Harasim przedstawił Komunikat Rady Naukowej IUNG-PIB w sprawie przewodów doktorskich, postępowań habilitacyjnych i postępowań o nadanie tytułu profesora, w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018 r., poz. 1668).

 

Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy
Skip to content