Spotkanie "Manure Standards”

Spotkanie w ramach projektu „Manure Standards”

03.10.18  W dniach 10-13 września 2018 r. w Uppsali odbyło się spotkanie w ramach projektu „Advanced manure standards for sustainable nutrient management and reduced emissions – Manure Standards”. W spotkaniu uczestniczyli pracownicy Zakładu Żywienia Roślin i Nawożenia.  Spotkanie w Uppsali było poświęcone prezentacji aktualnych postępów w realizacji zadań w krajach uczestniczących w poszczególnych obszarach badawczych, oraz wymianie wiedzy i doświadczeń, które będą wykorzystane w dalszych etapach rozwoju projektu i podniosą jakość jego końcowych wyników.

Projekt  Manure Standards jest projektem flagowym Strategii UE dla Regionu Morza Bałtyckiego (SUE RMB) w ramach programu Interreg Baltic Sea Region i jest realizowany w latach 2017-2019. Celem strategicznym jest przeciwdziałanie eutrofizacji  Bałtyku  poprzez stworzenie narzędzi do efektywnego zarządzania zasobami nawozów naturalnych w  Regionie Morza Bałtyckiego (BSR). Całość podejmowanych działań ma usprawnić przechowywanie i stosowanie nawozów naturalnych, a w efekcie – zmniejszyć rozpraszanie pierwiastków biogenicznych (szczególnie azotu i fosforu) do środowiska wodnego. Projekt jest realizowany w  trzech głównych obszarach:

  1. Opracowanie i rozwój procedur do oszacowania ilości i jakości nawozów naturalnych powstających w rolnictwie
  2. Stworzenie rekomendacji i narzędzi do jak najlepszego zarządzania tymi nawozami i pierwiastkami biogenicznymi w nich zawartymi
  3. Pilotażowe zastosowanie tych procedur, rekomendacji i narzędzi do systemach doradztwa rolniczego w krajach zlewiska Morza Bałtyckiego, w celu oceny ewentualnej przydatności do ich implementacji i powszechnego stosowania

Liderem projektu  jest  Natural Resources Institute Finland (LUKE). Partnerzy projektu reprezentują 9 krajów: Finlandię, Szwecję, Danię, Niemcy, Litwę, Łotwę, Rosję i Estonię. Z ramienia Polski w projekcie uczestniczą Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach oraz Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu.

Więcej informacji odnośnie planowanych działań i rezultatów można znaleźć na oficjalnej stronie projektu. link...

{slimbox images/stories/zdjecia/2018/mas2.jpg,

images/stories/zdjecia/2018/mas2m.jpg;

images/stories/zdjecia/2018/mas3.jpg,images/stories/zdjecia/2018/mas3m.jpg;

images/stories/zdjecia/2018/mas4.jpg,images/stories/zdjecia/2018/mas4m.jpg}

Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy
Skip to content