Podpisanie umowy dotyczącej utworzenia Krajowego Ośrodka Praktycznego Szkolenia oraz Transferu Wiedzy Rolniczej.

Nowa płaszczyzna współpracy IUNG-PIB w Puławach z doradztwem

14.06.18  W dniu 12.06.2018 r. w IUNG-PIB w Puławach odbyło się spotkanie , którego efektem jest stworzenie nowej płaszczyzny i wzbogacenie współpracy Instytutu z doradztwem rolniczym. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, Oddziału w Radomiu, RZD w Grabowie oraz Dyrekcja IUNG-PIB. Jednostki te powołały  konsorcjum mające na celu prowadzenie wspólnej działalności w zakresie transferu wiedzy i innowacji poprzez stworzenie bazy praktycznego szkolenia dla doradców, nauczycieli i uczniów szkol rolniczych, rolników oraz studentów uczelni rolniczych .

Dyrektor CDR w Brwinowie mgr Jacek Węsierski i Dyrektor IUNG-PIB w Puławach prof. dr hab. Wiesław Oleszek podpisali umowę dotyczącą utworzenia i zakresu oraz form działalności Krajowego Ośrodka Praktycznego Szkolenia oraz Transferu Wiedzy Rolniczej (zwanego KOPS lub Krajowym Ośrodkiem). KOPS został powołany w ramach współpracy CDR w Brwinowie, Oddziału  CDR w Radomiu  oraz IUNG-PIB w Puławach. Będzie on funkcjonował przy wykorzystaniu bazy i części potencjału RZD w Grabowie IUNG-PIB  (woj. mazowieckie).

Jednym z inicjatorów powołania tego Ośrodka był dr inż. Henryk Skórnicki – Dyrektor Oddziału CDR w Radomiu. Dużym zaangażowaniem i aktywnością podczas prac przygotowawczych i organizacyjnych wykazał się także Dyrektor RZD w Grabowie dr inż. Marek Sowiński. Warto podkreślić, że Oddział CDR w Radomiu wnosi do utworzonej jednostki znaczący wkład w postaci zaangażowania grupy specjalistów oraz części sprzętu znajdującego się  wcześniej w gospodarstwie w Chwałowicach.

Przedmiotem działania Ośrodka będzie transfer wiedzy do doradców rolniczych w postaci szkoleń teoretycznych i praktycznych w zakresie tematyki realizowanej w IUNG-PIB, w ramach działalności statutowej, programów wieloletnich oraz różnych projektów badawczych i wdrożeniowych.

Podczas spotkania wskazano, że podjęta inicjatywa będzie sprzyjała zwiększeniu innowacyjności i konkurencyjności polskiego rolnictwa oraz doskonaleniu transferu wiedzy z nauki do doradztwa i praktyki rolniczej.

Dyrektorzy obu jednostek zgodnie stwierdzili, że działalność Ośrodka stworzy nowe możliwości współpracy z uwagi na otwarty jej charakter, wynikający z podpisanej umowy.

Utworzenie Ośrodka jest przykładem poszukiwania nowych rozwiązań wspierających rozwój rolnictwa. Jest też okazją do promocji działalności IUNG-PIB jako instytutu wspierającego doradztwo rolnicze, stale podejmującego nowe wyzwania.

Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy
Skip to content