Prof. dr hab. Stanisław Kalembasa

Doktorat Honoris Causa dla Profesora Kalembasy

18.04.18  W dniu 11 kwietnia 2018 r. Senat Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy nadał godność Doktora Honoris Causa prof. dr hab. Stanisławowi Kalembasie. Prof. dr hab. Stanisław Kalembasa jest emerytowanym profesorem Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, twórcą i  wieloletnim kierownikiem Katedry Gleboznawstwa i Chemii Rolniczej tej uczelni. Jest uznanym i cenionym naukowcem oraz nauczycielem akademickim w zakresie nawożenia, żyzności  i chemizmu gleby. Profesor często podejmuje współpracę  z pracownikami IUNG-PIB zajmującymi się  podobnym zakresem badań.

Dorobek naukowy prof. Kalembasy obejmuje blisko 500 opracowań naukowych, w tym 372 oryginalne prace twórcze i kilkanaście monografii. Jest promotorem 14 prac doktorskich, autorem lub współautorem 8 podręczników i skryptów, twórcą 8 patentów oraz kilkudziesięciu recenzji wniosków o tytuły i stopnie naukowe. Kontakty naukowe, staże i wizyty profesora w wielu ośrodkach w kraju i za granicą (Szwecja, USA, Wielka Brytania, Niemcy, Rosja) przyczyniły się do pogłębienia i rozszerzenia Jego wielokierunkowej wiedzy.

Dokonania naukowe prof. dr hab. Stanisława Kalembasy znalazły uznanie w krajowym środowisku naukowym i gospodarczym, czego wyrazem są liczne odznaczenia państwowe, resortowe, regionalne i uczelniane, w tym Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski.

W uroczystości, której przewodniczył rektor UTP w Bydgoszczy prof. dr hab. Tomasz Topoliński, uczestniczyli pracownicy wielu ośrodków naukowych w Polsce oraz przedstawiciele władz rządowych i samorządowych. Na tę wyjątkową uroczystość zostali zaproszeni także pracownicy IUNG-PIB w Puławach: prof. Jerzy Księżak i prof. Janusz Podleśny.

Życzymy Panu Profesorowi, laureatowi zaszczytnego akademickiego tytułu honorowego Doktora Honoris Causa,  wielu dalszych sukcesów we wszystkich wymiarach działalności oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.

Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy
Skip to content