Konferencja naukowa w Białymstoku

Konferencja naukowa „Uwarunkowania i tendencje zmian produkcji rolniczej w Polsce ”

12.04.18  W  dniu 10 kwietnia 2018 roku w Białymstoku  odbyła się konferencja naukowa pt. „Uwarunkowania i tendencje zmian produkcji rolniczej w Polsce ”. Konferencja była organizowana przez Instytut Uprawy Nawożenie i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy przy współudziale Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie oraz Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników Rolnictwa, w ramach zadania 1.8 Programu Wieloletniego IUNG-PIB ustanowionego na lata 2016-2020.

Wzięło w niej udział 140 osób, które reprezentowały m.in. Urząd Wojewódzki w Białymstoku, Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Okręgową Stację Chemiczno-Rolniczą, Podlaską Izbę Rolniczą, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa, media lokalne, firmy dostarczając środki produkcji dla rolnictwa oraz szkoły powiązane z sektorem rolno-spożywczym. Liczną grupę uczestników stanowili także rolnicy indywidualni.

Konferencję rozpoczęli Zastępca Dyrektora Instytutu prof. dr hab. Stanisław Krasowicz oraz mgr Andrzej Markowski .
Wygłoszone w dalszej kolejności referaty dotyczyły:

  • Działalność IUNG-PIB w Puławach jako wsparcie doradztwa i praktyki rolniczej w regionach – prof. dr hab. Stanisław Krasowicz, dr hab. Mariusz Matyka prof. nadzw.
  • Czynniki kształtujące konkurencyjność i innowacyjność gospodarstw rolniczych –  prof. dr hab. Adam Harasim
  • Plonowanie zbóż w latach 1960-2009 w doświadczeniach oraz warunkach produkcyjnych w województwie podlaskim – dr Tadeusz Dworakowski, mgr Jerzy Kuźmicki, mgr Andrzej Markowski
  • Zmiany struktury i poziomu produkcji w polskim rolnictwie – dr hab. Mariusz Matyka
  • Kierunki zmian w technice uprawy roli – dr hab. Janusz Smagacz prof. nadzw.

Wygłoszonym referatom towarzyszyła ożywiona dyskusja i wymiana poglądów.

{slimbox images/stories/zdjecia/2018/kom2.jpg,

images/stories/zdjecia/2018/kom2m.jpg;

images/stories/zdjecia/2018/kom3.jpg,

images/stories/zdjecia/2018/kom3m.jpg;

images/stories/zdjecia/2018/kom4.jpg,

images/stories/zdjecia/2018/kom4m.jpg;

images/stories/zdjecia/2018/kom5.jpg,

images/stories/zdjecia/2018/kom5m.jpg}

Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy
Skip to content