Posiedzenie Rady Naukowej IUNG-PIB

29.03.18  W dniu 27 marca 2018 r. odbyło się CCLXIII posiedzenie Rady Naukowej IUNG-PIB, na którym podjęto uchwałę o nadaniu stopnia doktora habilitowanego dr Elizie Gaweł. Rada Naukowa powołała zespół do oceny wniosku i przygotowania projektów uchwał w sprawie czynności w postępowaniu o nadanie tytułu naukowego profesora dr hab. Mariuszowi Matyce. Ponadto wszczęto postępowanie habilitacyjne dr Anny Gałązki oraz przewód doktorski mgr Artura Żukiewicza, jak również wyznaczono recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Tomasza Miturskiego.

Rada Naukowa pozytywnie zaopiniowała sprawozdania z działalności badawczo-rozwojowej i finansowej Instytutu w roku 2017 oraz przyjęła plan finansowy na 2018 rok.

Przyjęto następujące Regulaminy:

– Regulamin przygotowywania rozpraw doktorskich w formie zbioru artykułów,
– Zasady i kryteria zatrudniania na stanowiskach naukowych i badawczo-technicznych,
– Zasady i tryb przeprowadzania konkursów na stanowiska naukowe oraz
– Zasady dobrych praktyk w relacjach doktoranta z opiekunem i promotorem pracy doktorskiej w IUNG-PIB.

Na posiedzeniu przedstawiono także sprawozdanie z działalności Studiów Doktoranckich w 2017 roku.

 

Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy
Skip to content