Konferencja w IUNG-PIB

Konferencja w IUNG-PIB

24.01.18  W dniu 22.01.2018 r. w Instytucie Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – PIB w Puławach odbyła się konferencja nt. „Innowacje w produkcji roślinnej a racjonalne wykorzystanie zasobów naturalnych w świetle programu wieloletniego IUNG-PIB na lata 2016-2020″.

W konferencji uczestniczyły ogółem 153 osoby, reprezentujące MRiRW, KSCHR, OSCHR, doradztwo rolnicze (CDR Oddział w Radomiu i ODR), praktykę rolniczą oraz wszystkie jednostki organizacyjne IUNG-PIB. Zaprezentowano 8 referatów (program w załączeniu, prezentacje referatów dostępne na stronie PW).

Podczas konferencji przedstawiono efekty realizacji programu wieloletniego w 2017 roku. Myślą przewodnią konferencji było wykazanie, że prace zrealizowane w 2017 r. w ramach programu wieloletniego stanowią wsparcie dla procesów zwiększania konkurencyjności i innowacyjności polskiego rolnictwa oraz dla racjonalnego wykorzystania zasobów naturalnych.

Integralnym elementem konferencji była dyskusja, w której wskazano, m.in., działania jakie należałoby podjąć w kolejnych latach realizacji programu wieloletniego. Przedstawiciele MRiRW: Pan Bogdan Pomianek – Z-ca Dyrektora Departamentu Strategii Analiz i Rozwoju oraz Pani Katarzyna Prugar – Naczelnik Wydziału Nawozów i Środków Wspomagających Uprawę Roślin w Departamencie Hodowli i Ochrony Roślin bardzo pozytywnie ocenili efekty realizacji programu wieloletniego IUNG-PIB w roku 2017. Podkreślili też ich przydatność zarówno dla Resortu jak i doradztwa oraz praktyki rolniczej. Zarówno przedstawiciele MRiRW jak i autorzy referatów podkreślali znaczenie bardzo dobrej partnerskiej współpracy realizatorów zadań w PW ze służbami agrochemicznymi (KSCHR i OSCHR). W czasie dyskusji wskazano też wyzwania i problemy wyznaczające kierunki realizacji programu wieloletniego w kolejnych latach.

{slimbox images/stories/zdjecia/2018/konP2.jpg,

images/stories/zdjecia/2018/konP2m.jpg;

images/stories/zdjecia/2018/konP3.jpg,

images/stories/zdjecia/2018/konP3m.jpg;

images/stories/zdjecia/2018/konP4.jpg,

images/stories/zdjecia/2018/konP4m.jpg;

images/stories/zdjecia/2018/konP5.jpg,

images/stories/zdjecia/2018/konP5m.jpg;

images/stories/zdjecia/2018/konP6.jpg,

images/stories/zdjecia/2018/konP6m.jpg;

images/stories/zdjecia/2018/konP7.jpg,

images/stories/zdjecia/2018/konP7m.jpg;

images/stories/zdjecia/2018/konP8.jpg,

images/stories/zdjecia/2018/konP8m.jpg;

images/stories/zdjecia/2018/konP9.jpg,

images/stories/zdjecia/2018/konP9m.jpg;

images/stories/zdjecia/2018/konP10.jpg,

images/stories/zdjecia/2018/konP10m.jpg;

images/stories/zdjecia/2018/konP11.jpg,

images/stories/zdjecia/2018/konP11m.jpg;

images/stories/zdjecia/2018/konP12.jpg,

images/stories/zdjecia/2018/konP12m.jpg;

images/stories/zdjecia/2018/konP13.jpg,

images/stories/zdjecia/2018/konP13m.jpg;

images/stories/zdjecia/2018/konP14.jpg,

images/stories/zdjecia/2018/konP14m.jpg;

images/stories/zdjecia/2018/konP15.jpg,

images/stories/zdjecia/2018/konP15m.jpg;

images/stories/zdjecia/2018/konP16.jpg,

images/stories/zdjecia/2018/konP16m.jpg;

images/stories/zdjecia/2018/konP17.jpg,

images/stories/zdjecia/2018/konP17m.jpg}

Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy
Skip to content