Spotkanie noworoczne 2018 r. w IUNG-PIB

Spotkanie noworoczne 2018 r. w IUNG-PIB

11.01.18  W dniu 10.01.2018  r. w Sali Kongresowej IUNG-PIB odbyło się spotkanie noworoczne. Obok aktualnie zatrudnionych i emerytowanych pracowników i doktorantów wzięli w nim udział także przedstawiciele RZD oraz Oddziału Centralnej Biblioteki Rolniczej. W spotkaniu uczestniczyła w tym roku także grupa 20 pracowników Zakładu Herbologii i Technik Uprawy Roli IUNG-PIB we Wrocławiu. Spotkanie któremu przewodniczyli prof. dr hab. Teresa Doroszewska i prof. dr hab. Stanisław Krasowicz było okazją do oceny dokonań w roku 2017, wręczenia nagród i złożenia życzeń.

Po krótkim powitaniu odbył się koncert kolęd. W świąteczno-noworoczny nastrój, uczestników spotkania, wprowadził Harcerski Zespół Pieśni i Tańca „Grześ”. Zespół ten kierowany przez Pana Krzysztofa Hawryluka, legitymuje się wieloma sukcesami artystycznymi. Młodzi artyści zostali nagrodzenie oklaskami.

Następnie Dyrektor IUNG-PIB prof. dr hab. Wiesław Oleszek omówił ważniejsze dokonania i osiągnięcia Instytutu w roku 2017, zwracając uwagę zarówno na osiągnięcia publikacyjne, projekty badawcze jak i przedsięwzięcia inwestycyjne oraz modernizacyjne. Uwypuklił też czynniki, które będą istotne dla dalszego funkcjonowania i rozwoju IUNG-PIB. Za szczególnie duży sukces w roku 2017, do którego przyczynili się pracownicy Instytutu, Dyrektor uznał uzyskanie przez IUNG-PIB kategorii A w ocenie parametrycznej jednostek naukowych.

Prof. dr hab. Wiesław Oleszek poinformował też, że Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi w roku 2017 przyznał 3 wyróżnienia  dla Zespołów pracowników IUNG-PIB. Wyróżnienia te zostały wręczone na spotkaniu w MRiRW w dniu 06.12.2017 r.

Wręczono również nagrody Dyrektora Instytutu.
Nagrodę I stopnia otrzymał zespół w składzie: dr hab. Jolanta Korzeniowska prof. nadzw. i dr hab. Ewa Stanisławska-Glubiak prof. nadzw. z Zakładu Herbologii i Technik Uprawy Roli we Wrocławiu za 2 zgłoszenia patentowe oraz cykl 11 publikacji IF dotyczących opracowania technologii nowych nawozów fosforowych na bazie mielonego fosforytu.

Nagrodę II stopnia za syntezę wieloletnich badań nad jakością gleb Polski, wykonaną w ramach Monitoringu chemizmu gleb ornych Polski otrzymał zespół pracowników Zakładu Gleboznawstwa Erozji i Ochrony Gruntów w składzie: dr Grzegorz Siebielec, dr Bożena Smreczak, mgr Piotr Koza, dr Agnieszka Klimkowicz-Pawlas, mgr Radosław Kaczyński, Jan Chmielewski.

Wśród wyróżnionych był też mgr Sławomir Jurak – Dyrektor RZD Puławy – Kępa, który otrzymał nagrodę II stopnia za efektywne, sprawne i racjonalne zarządzanie RZD IUNG-PIB.
Krótką charakterystykę zaangażowania mgr Sławomira Juraka oraz działalności RZD Kępa – Puławy przedstawił prof. dr hab. Stanisław Krasowicz. Odbierając nagrodę mgr Sławomir Jurak złożył Dyrekcji i wszystkim pracownikom IUNG-PIB serdeczne życzenia noworoczne. Podkreślił też, że nagrodę traktuje także jako wyraz uznania dla załogi RZD Puławy – Kępa, którym kieruje od 7 lat.

Na zakończenie oficjalnej części prof. dr hab. Wiesław Oleszek podziękował za współpracę i zaangażowanie współpracownikom, Radzie Naukowej, Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” i kierownikom oraz pracownikom zakładów naukowych i działów obsługi. Podkreślił, że pozycję i wizerunek Instytutu tworzą wszyscy pracownicy, niezależnie od statusu i zadań jakie realizują.
Uroczystość zakończyły życzenia , toast i poczęstunek.

{slimbox images/stories/zdjecia/2018/sn2.jpg,

images/stories/zdjecia/2018/sn2m.jpg;

images/stories/zdjecia/2018/sn3.jpg,

images/stories/zdjecia/2018/sn3m.jpg;

images/stories/zdjecia/2018/sn4.jpg,

images/stories/zdjecia/2018/sn4m.jpg;

images/stories/zdjecia/2018/sn5.jpg,

images/stories/zdjecia/2018/sn5m.jpg;

images/stories/zdjecia/2018/sn6.jpg,

images/stories/zdjecia/2018/sn6m.jpg;

images/stories/zdjecia/2018/sn7.jpg,

images/stories/zdjecia/2018/sn7m.jpg;

images/stories/zdjecia/2018/sn8.jpg,

images/stories/zdjecia/2018/sn8m.jpg;

images/stories/zdjecia/2018/sn9.jpg,

images/stories/zdjecia/2018/sn9m.jpg;

images/stories/zdjecia/2018/sn10.jpg,

images/stories/zdjecia/2018/sn10m.jpg}

Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy
Skip to content